Valmimas on uued gümnaasiumi informaatika valikkursused

13. juuni 2019

Õige pea valmivad ülikoolide ja koolide koostöös uued gümnaasiumi informaatika valikkursused. Kursuste maht on 35 akadeemilist tundi, mille hulgas on nii teooria kui ka praktiline osa. Ootame koole, kes on huvitatud oma õpilastele valikkursusi pakkuma, endast märku andma!

2018-2019. aastal ekspertide poolt välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava kontseptsiooni eesmärk on anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt oma IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. 

Tähtis on, et noored oskaks meeskonnana uusi digilahendusi luua. Seetõttu on gümnaasiumi informaatikaõppe keskne osa rühmatööna sündiv digilahenduse arendusprojekt, mille tulemusena loovad õpilased mõnele elulisele probleemile lahendust pakkuva tarkvara või riistvara prototüübi (nt. nutitelefoni- või veebirakendus, liitreaalsuse või nutikodu lahendus). Vajalike oskuste-teadmiste saamiseks on erinevatel õpilastel vaja läbida erinevad valikkursused.

Soovituslikult võiks iga tarkvaraprojektis osalev õpilane läbida 10. või 11. klassis vähemalt 1-2 kursust:

  • Programmeerimine (põhimõisted, koodikirjutamise baasoskused)
  • Tarkvaraarendus (kasutajaliides, andmebaas, koodi silumine ja versioonihaldus)
  • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (kasutajatelt andmete kogumine, prototüüpimine, disain)
  • Tarkvara analüüs ja testimine (nõuete analüüs, nõuetele vastavuse hindamine, uurimismeetodid, testimine, dokumentatsioon)
  • Digiteenused (baasteadmised infosüsteemidest, infosüsteemi haldus, riskide ja intsidentide haldus)

Digilahenduse arendusprojekti käigus saavad õpilased omandatud oskusi meeskonnas erinevates rollides rakendada ning koostöös ise probleemile lahendusi luua. Kindlasti on plaanis lisaks koolipoolsele juhendajale teha tihedat koostööd ka ettevõtetega.

Koolid, andke endast teada!

Ootame koole, kes on huvitatatud 2019. aasta sügisest oma õpilastele valikkursusi pakkuma. Kursuste juhendajatele on tulemas koolitus, mis aitab saada täpsemalt aimu, kuidas seda läbi viia. Samuti on õpetajale toeks juhendmaterjal. Jälgige infot!

Huvi korral ja lisainfo saamiseks võtke ühendust:
Kristi Salum
ProgeTiigri programmijuht
kristi.salum@hitsa.ee 

Kommentaarid

Kaja Pello

18. juuni

Tere! Mina olen valmis Tallinna Humanitaargümnaasiumis neid valikkursuseid pakkuma ja osaleksin ka koolitusel. Heade soovidega Kaja

Janel Palm

18. juuni

Tere! Olen valmis Põltsamaa Ühisgümnaasiumis uusi valikursuseid õpetama. Tervitades Janel

Astrid Rosenberg

18. juuni

Tere! Häädemeeste Keskkool on valmis uusi valikkursuseid õpetama. Plaanis oli sügisel alustada esimest korda valikkursusega programmeerimine.

Marika Anissimov

19. juuni

Viljandi Gümnaasiumi õpilastele pakuksin ka vähemalt 1 - 2 kursust. Näiteks programmeerimine, tarkvaraarendus.

Natalia Prishvitsyna-Merkureva

27. juuni

Tere! Mina olen valmis Kose Gümnaasiumis neid valikkursuseid pakkuma ja osaleda koolitusel.

Ülle Juus-Tumak

24. juuli

Kunda Ühisgümnaasium on nõus osalema. Valiksin "Digiteenuste" valikkursuse ning kui vaja kindlasti teine kursus veel võtta, siis "Tarkvara analüüs ja testimine". Olen nõus koolitustel osalema.

HITSA

07. aug

Väga tore, et huvi on suur! Programmijuht Kristi Salum on kõik huvilised kirja pannud, temalt saab ka soovi korral lisainfot.

Lisa kommentaar

Email again: