Telli koolitused kooli ja lasteaeda 

15. mai 2019

Ootame lasteaedu ja koole tegema koolitusplaane uueks, 2019/2020. õppeaastaks! 

Milline on õpetaja roll digiajastul? Kuidas toetada erinevate õpistiilidega õppijaid? Kuidas muuta õppetöö digimaailma võimalusi kasutades põnevamaks ja mängulisemaks? Kõigile neile küsimustele leiad vastused HITSA koolitustel. 

Koolitusi on võimalik lasteaeda ja kooli kohapeale tellida ajavahemikuks august–detsember. Koolitused on õpetajatele tasuta, neid rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Infotehnoloogia ja koostöö

31 akadeemilist tundi (12 kontaktundi ja 19 tundi iseseisvat tööd)
Tutvume veebipõhiste vahenditega, mis hõlbustavad koostööd õpilaste, kolleegide ja lapsevanematega. Jagame nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda. 

Loovuse toetamine tehnoloogia abil

31 akadeemilist tundi (16 kontaktundi ja 15 tundi iseseisvat tööd)
Õpime erinevaid digivahendeid kasutades toetama laste loovust ja fantaasiat. Jagame ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada. 

Õpetaja loob ja jagab

31 akadeemilist tundi (12 kontaktundi ja 19 tundi iseseisvat tööd)
Koolitus annab baasteadmised, kuidas luua põnevaid digitaalseid õppevahendeid ja õppemänge. 

Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

31 akadeemilist tundi (12 kontaktundi ja 19 tundi iseseisvat tööd)
Tutvume digivahenditega, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid ning looma neile sobivaid õpikeskkondi. Õpime kujundava ja kokkuvõtva hindamise tehnikaid. 

Õppeprotsess digiajastul

31 akadeemilist tundi (12 kontaktundi ja 19 tundi iseseisvat tööd)
Arutleme õpetaja muutuva rolli üle digiajastul ning õpime, kuidas kaasajastada õppeprotsessi digivahenditega. Uurime, kuidas toimib kogukonnapõhine õpe ning milliseid vahendeid kasutada uurimistöö tegemisel. 

Õpiraskustega õppija õppetegevuse toetamine IKT abil

31 akadeemilist tundi (8 kontaktundi ja 23 tundi iseseisvat tööd)
Tutvume infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalustega HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel. Loome õppematerjale ja -ülesandeid.

Interaktiivne tahvel õppetöös

31 akadeemilist tundi (12 kontaktundi ja 19 tundi iseseisvat tööd)
Õpime tundma interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandama olemasolevaid õpiülesandeid interaktiivsele tahvlile sobivaks ja looma uusi.  

Digimeister: Koostöövahendid ja -võimalused kutseõppeasutuses

31 akadeemilist tundi (16 kontaktundi ja 15 tundi iseseisvat tööd)
Tutvume digivahenditega, mis on abiks eduka veebipõhise koostöö tegemisel õppetöö planeerimiseks ja läbiviimiseks.                                                                                                                                                                       

Lisa kommentaar

Email again: