Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi

08. september 2014

2014 aasta Skype’i IT Akadeemia magistristipendium on mõeldud silmapaistvate magistrantide õpingute toetamiseks Tallinna Tehnikaülikooli Küberkaitse (Cyber Security) ja Arvutisüsteemide (Computer Systems and Engineering) ning Tartu Ülikooli Tarkvaratehnika (Software Engineering),  Informaatika (Computer Science) magistriõppekavadel.

Stipendiumi eesmärgiks on silmapaistvate informaatika ja infotehnoloogia magistrantide õpingute ja õpimotivatsiooni toetamine, Eestis antava IKT kõrghariduse rahvusvahelise tuntuse suurendamine.

Stipendiumi aluseks on Skype’i IT Akadeemia magistristipendiumi statuut.

Stipendiumifondi suurus 2014/2015 õppeaastal on 100 000 eurot ja välja jagatakse 15 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 6500 eurot.

Stipendium on ette nähtud eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2014/2015 õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik, kes on antud õppekavade magistriõppesse vastu võetud. Kandidaat peab õppima täiskoormusega ja tema kaalutud keskmine hinne peab olema kõrgem kui 3,5 (ka.). Esmakursuslase puhul kehtib eelnenud viimaste erialaste õpingute kaalutud keskmine hinne. Stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega, va riiklik õppetoetus.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur IT Akadeemia kodulehel www.itakadeemia.ee. Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised ingliskeelsed lisadokumendid:

  • Motivatsioonikiri koos kavandatava magistritöö või huvivaldkonna kirjeldusega (kuni 1000 tähemärki)
  • Stipendiumi taotleja Curriculum Vitae
  • Soovituskiri vabalt valitud isiku poolt
  • Õpingutulemuste väljavõte ehk akadeemiline õiend kogu õppeaja kohta viimases (esmakursuslaste puhul) või praeguses kõrgkoolis (teise aasta magistrandi puhul);

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valivad Skype´i esindajad laekunud taotluste hulgast (arvestades kandidaadi motivatsiooni, senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja teise ehk vestlusvooru pääsejad. Stipendiumikomisjoni vestlused toimuvad kuni kahekümne tugevama kandidaadiga.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. september 2014.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 6 tööpäeva jooksul. Stipendiaadid selguvad 1. oktoobriks 2014. 

Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas: oktoobris peale stipendiumi kinnitamist ning veebruaris eeldusel, et stipendiaat on jätkuvalt täiskoormusõppes kaalutud keskmise hindega vähemalt 3,5.

Lisainformatsioon: Marily Hendrikson, IT Akadeemia programmijuht, tel. 6 285 811, marily.hendrikson@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: