Skype’i välisõpingute magistristipendium toetab reaalerialade tudengeid 16 000 euroga

16. veebruar 2016

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuulutavad välja konkursi 2016. aasta Skype’i välisõpingute magistristipendiumitele. Sel aastal antakse välja kaks stipendiumi kogusummas 16 000 eurot, mida saavad taotleda reaalerialade tudengid kõikidest Eesti kõrgkoolidest.

Skype’i välisõpingute magistristipendiumid on mõeldud kahe magistrandi välisõpingute toetamiseks reaalerialadel või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärk on edendada teadmussiiret reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, samuti suurendada Eesti tudengitele magistriõppe kättesaadavust välisülikoolides.

Eesti noored on 11. korda väljaantava stipendiumi toel saanud koguda teadmisi mainekates ülikoolides üle kogu maailma, näiteks Cambridge’i ja Oxfordi ülikoolis ning Berliini Tehnikaülikoolis. „Üha enam Eesti noori soovib pärast reaalteaduste eriala lõpetamist asuda magistriõppesse välismaale, et õppida valdkondi, mida väikesel riigil pole võimalik tipptasemel iseseisvalt õpetada, kuid mille teadmisi ja oskusi on Eestis väga vaja,“ selgitas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse projektijuht Marily Hendrikson. „Stipendiaatide valikul on oluline, kuivõrd näeb noor võimalusi kogutud teadmisi hiljem ka Eestis rakendada.“

Ühe stipendiumi suurus 2016/2017. õppeaastal on 8000 eurot, mis on üks suurimaid erasektori toetusel magistrantidele väljaantavaid stipendiume Eestis. Kokku antakse välja kaks stipendiumi, mis on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks ühel õppeaastal. Kandideerida saavad kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused.

Stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 15. juuniks 2016 HITSA konkursiveebi: https://konkursiveeb.hitsa.ee

Lisainfo stipendiumi taotlemise kohta leiab HITSA kodulehelt >>

Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus koguti osalejatelt esimene panus tulevasesse stipendiumifondi. Stipendiumi annavad välja Skype Eesti ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus IT Akadeemia programmi raames.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm, mida juhib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. HITSA eesmärgiks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT-spetsialistide ettevalmistamise tagamine.

Lisainfo:
Marily Hendrikson
Hariduse Infotehnoloogia SA
Akadeemia 21/1, 12618 Tallinn
Tel: 628 5811
E-post: marily.hendrikson@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: