Skype´i ja IT Akadeemia stipendiaadid on selgunud

06. oktoober 2015

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) andsid IT Akadeemia programmi raames välja kaheksa magistristipendiumit kogusummas 52 000. Skype’i ja IT Akadeemia magistristipendium toetab silmapaistavate informaatika ja infotehnoloogia magistrantide õpinguid.

Sel aastal pälvisid stipendiumi viis Tartu Ülikooli informaatika magistriõppekava tudengit – Anastasia Bolotnikova, Annabell Kuldmaa, Jaanus Jaggo, Janno Siim, Sander Siim. Samuti määrati stipendium kahele Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide õppekava magistrandile – Andrei Mihnevitšile ning Emmanuel Ovie Osimiry’ile – ja ühele küberkaitse magistriõppekava üliõpilasele Eve Naomi Hunter’ile.
 

HITSA IT Akadeemia Skype´i stipendiumikomisjoni esimees ja Skype’i vanemtootejuht Filipp Seljanko leiab, et tänavu oli stipendiumile kandideerijate tase äärmiselt kõrge, mis tegi stipendiaatide valiku väga keeruliseks. “Stipendiumikandidaatide puhul võtsime arvesse kõikvõimalikke olulisi faktoreid: kandidaadi üleüldine motiveeritus ja pühendumistahe, õppealased saavutused ning tulevikueesmärgid. Säravaid, heade saavutuste ja silmapaistvate teadmistega kanditaate oli tõeliselt palju. Positiivse üllatusena ei olnud nende seas ainult Eesti õppurid, vaid ka rahvusvahelised tudengid, kes õpivad siinsetes ülikoolides."
 

Lisaks kandidaadi teadmistele ja motivatsioonile hinnati ka tema panust ühiskonda. „Noored on üha enam teadlikud oma valikutest, töötavad oma eesmärkide nimel sihikindlamalt ning seejuures soovivad ka ühiskonnale tagasi anda. Nii on mitmed selleaastastest stipendiaatidest kaasatud ülikoolides õppetegevusse, seda nii formaalselt kui mitteformaalselt,“ ütles Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT akadeemia programmijuht Marily Hendrikson. „Stipendiaatide valikul oligi üheks oluliseks argumendiks ka kandidaadi võime ja soov pakkuda väärtust Eesti IKT kõrgharidusele.“
 

Ühe stipendiumi suurus on 2015/16 õppeaastal 6500 eurot ja see on ette nähtud eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. “Praegu suur osa tudengeid töötab paralleelselt õppimisega, mis võib viia selleni, et ei suudeta õigel ajal kooli lõpetada või koguni lahkutakse ülikoolist. See on murekoht ja Skype tahab anda oma panuse selle lahendamisel,” lisas Seljanko.

Rohkem infot magistristipendiumi kohta leiab HITSA kodulehelt.
 

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm, mida juhib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. HITSA eesmärgiks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT-spetsialistide ettevalmistamise tagamine.

Stipendiaatide fotod >>

Lisainfo:
Marily Hendrikson
IT Akadeemia programmijuht
marily.hendrikson@hitsa.ee
+372 523 8494

Lisa kommentaar

Email again: