Programmi ProgeTiiger õpilaskonkursi teema on „Tuleviku õpperuum 2050“

13. juuni 2014

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab sellel sügisel ProgeTiigri konkursi, mille eesmärk on toetada õppijate tehnoloogilist mõtlemist, koostööoskust ja loovtööoskust ning pakkuda võimalust oma teadmiste ja oskuste näitamiseks.

Konkursi läbiva teema „Tuleviku õpperuum 2050“ all mõeldakse nii füüsilist kui ka virtuaalset ruumi. Kujutada võib sellest ruumist tervikut või mõnda konkreetset tegelast, eset või asja. Kõrgelt hinnatakse neid töid ja ideid, mis on ka reaalses elus rakendatavad.

Konkursitöö koostamisel ja esitamisel saab valida viie kategooria vahel:

1.       Programmeerimiskeeles või -keskkonnas loodud arvutianimatsioon või -mäng
2.       Robotid ja tuleviku õpperuum
3.       Muusikapala „Koolikell"
4.       3D graafika ja printimine
5.       Mobiilne äpp

Üheski kategoorias ei seata piiranguid vahenditele, mida kasutatakse. Oleme välja toonud mõned näited erinevatest võimalustest ja vahenditest, millega saab tutvuda siin.

Konkurss koosneb kolmest suuremast etapist:
- Code Week -  11.-17. oktoober, eelüritused maakondades (registreerimine eelüritusele 15.-29. september)
CodeVision - 10.-30. november, konkursitööde hindamisperiood (konkursitöö esitamine HITSA-le 18.-31. oktoober)
Superfinaal - 24. jaanuar 2015, parimate tööde finaal Tallinnas

Esitatav konkursitöö peab koosnema loovtööst ja selle tegemisprotsessi kirjeldavast digitaalsest arengumapist. Esitatud tööde puhul hinnatakse töö koostajate omavahelist koostööd, kas õppijad said juurde uusi teadmisi, kas lahendati mõnda reaalset probleemi, kas töö oli innovaatiline ning kas IKT kasutamine andis oodatud tulemuse. 

Osalema on oodatud alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õppijad vanuses 5-19 eluaastat. Konkursitöö koostajate meeskonnas võib olla 2-5 liiget. Töid hinnatakse kolmes erinevas vanuserühmas: alusharidus ja I kooliaste (5-9 a.), II-III kooliaste (10-16 a.), ja gümnaasiumiaste, sh kutseharidus (17-19 a.)

Konkursiga seotud täpsed tingimused tehakse teatavaks augustis veebilehel www.progetiiger.ee

Olete oodatud konkursil osalema!

 

Mari-Liis Peets
Programmijuht
IT Hariduse Arenduskeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel 628 5891
Mob 53 031 350
e-post mari-liis.peets@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: