Koolitusi on võimalik tellida ka kooli või lasteaeda

29. jaanuar 2019

Lisaks avalikele täienduskoolitustele saab koolitusi tellida ka kooli või lasteaeda kohapeale. Tellida on võimalik järgnevaid koolitusi:

Tuleviku õpetaja: Õppimine digiajastul

Koolitusel õpime erinevaid digitaalseid koostöövahendeid kasutades seda, kuidas toetada õppijate loovust ja innovatsiooni.

Tuleviku õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Koolitusel õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid ning looma neile sobivaid õpikeskkondi. Samuti õpime kujundava ja kokkuvõtva hindamise tehnikaid.

Tuleviku õpetaja: Õppeprotsess digiajastul

Koolitusel tutvume digivahenditega, mis hõlbustavad õpetaja tööd, samuti räägime kogukonnapõhisest õppest digiajastul.

Tuleviku õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas

Koolituse käigus saad teada, kuidas digiajastul tagada enda ja oma õpilaste turvalisus internetis. Räägime veebis kättesaadavate materjalide kasutamise võimalustest ja oma tööde autorikaitsest.


Digimeister: Koostöövahendid ja -võimalused kutseõppeasutuses

Koolitusel õpid tundma digivahendeid, mis on Sulle abiks, et teha edukalt veebipõhist koostööd õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ning ainete omavahelisel lõimimisel.


Interaktiivne tahvel õppetöös

Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.


Õpiraskustega õppija õppetegevuse toetamine IKT abil

Koolituse eesmärgiks on tutvustada ühe hariduslike erivajadustega (HEV) laste allrühma - õpiraskusega õpilase - õpetamiseks vajaliku jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi nimetatud sihtrühma õppetöö toetamisel.

Lisa kommentaar

Email again: