IT Akadeemia ja Skype stipendiaadid on valitud

10. oktoober 2013

Stipendiumid on mõeldud kõigile Tartu  Ülikoolis ja Tehnikaülikoolis õppivatele magistrantidele, kes õpivad IT Akadeemia programmist toetatavatel erialadel: Küberkaitse, Arvutisüsteemid, Informaatika ja Tarkvaratehnika.

Kandidaadid pidid esitama soovituskirja, CV ja väljavõtte varasematest õpingutest ning läbima komisjonivestluse. Komisjoni kuulusid IT Akadeemia, Skype ja ülikoolide esindajad, vestlus toimus inglise keeles.

“Hindasime eelkõige üliõpilaste motiveeritust, nende selget tulevikuplaani ja õppetööle pühendumist stipendiumi saamisel,” rääkis IT Akadeemia turundusjuht Raili Somelar.

Kandideeimisavaldusi laekus 54, kelledest 20 silmapaistvamat noort magistranti said kutse komisjonivestlusele. Stipendium anti välja14 magistrandile, kelledest  8 õpivad Tartu Ülikoolis ning 6 Tallinna Tehnikaülikoolis.

“Kõik komsijoni liikmed olid positiivselt üllatunud, et kandidaatide seas oli suur hulk akadeemiliselt võimekaid tudengeid, kes olid lõpetanud varasemad õpingud cum laude  või on väljapaistvate tulemustega uurimistöödes,” ütles komisjoni kuulunud Tartu Ülikooli professor Marlon Dumas.

Duma lisas, et Skype stipendium on kindlasti abiks IT-talentide toetamisel õppetöös.

“Kandidaatidega vesteldes veendus komisjon, et noorte vajadus täiendavale stipendiumile on suur, kõik kandidaadid ütlesid, et stipendiaadina saaksid nad pühendada rohkem aega õppetööle ega peaks täiskoormusel kooli kõrvalt töötama,” rääkis Skype  Eesti juht Andrus Järg.

“Paneme stipendiumi välja ka tuleval aastal,” kinnitas Järg.

 

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning IKT hariduse pakkumise arendamiseks Eesti ja välistudengitele. IT Akadeemia koondab tudengeid Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli kuuelt IKT erialalt.

Lisainformatsioon:

Raili Somelar
Hariduse Infotehnoloogia SA
Turundusjuht
53 440 660

    Lisa kommentaar

    Email again: