IT Akadeemia arendusprojektide taotlusvoor kõrgkoolidele

29. oktoober 2018

HITSA avas IT Akadeemia programmi 2019. aasta arendusprojektide taotlusvooru kõrgkoolidele, et toetada IKT õppekavade arengut ja ka laiemalt erialaste IKT oskuste taseme tõstmist kõrghariduses.

Toetust saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid. Arendusprojektid on mõeldud kahele erinevale sihtrühmale. Esimeses kategoorias saavad IKT õppekavade rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks rahalist toetust IKT kõrgharidust andvad kõrgkoolid, teine kategooria on mõeldud erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamiseks kõikidel teistel õppekavadel.

“IT Akadeemia programmi kaudu on antud oluline panus IKT oskuste arendamisele kõrghariduses,” ütles HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. “Alates 2016. aastast on arendusprojektide taotlusvoorust toetatud rohkem kui kahe miljoni euroga kaheteistkümne kõrgkooli 61 arendusprojekti. Toetust on saanud nii klassikalised IKT erialad kui ka teised, alates masinaehitusest ja biomeditsiinist kuni arhitektuuri ja audiovisuaalsete kunstideni.”

“Taotlusvoorus on oodatud osalema kõik Eesti kõrgkoolid, loodame, et senisest veelgi enam on taotlejate hulgas rakenduskõrgkoole,” ütles IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots. “Ootame, et esitatavad projektid on uuenduslikud ja aitavad õppetöös saavutada pikemaajalise muudatuse. Samuti on oluline, et tehakse koostööd kõrgkooli-väliste partneritega.”

Arendusprojektide taotluste tähtaeg on 21. jaanuar 2019. Toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 75 000 eurot.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kõrghariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks ning valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks. Arendusprojektide toetusmeede on IT Akadeemia programmis alates 2015. aastast. IT Akadeemia programmi juhib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ja finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest.  

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia nõunik
indrek.ots@hitsa.ee
+372 514 9512

Lisa kommentaar

Email again: