Raport: tehnoloogiline innovatsioon peaks koolidesse kiiremini jõudma

20. veebruar 2019

Täna esitleb Hariduse Infotehnoloogia SA Eesti esimest haridusele mõeldud tehnoloogiaraportit. Koostöös ülikoolide ekspertidega valminud “Hariduse tehnoloogiakompass” hakkab nüüdsest ilmuma igal aastal ja selle leiab veebist aadressilt kompass.hitsa.ee.

“Raport aitab õpetajal lahti mõtestada, kuidas uued tehnoloogiad tema igapäevatööd lihtsustada saavad,” ütleb  HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. “Esiletõstmist väärib ka, et tehnoloogiakompass pakub välja eestikeelse terminoloogia tehnoloogiliste trendide mõistmiseks. Emakeele hoidmine värskena ning terminite täpne kasutamine on meie kõigi ülesanne. On omamoodi sümboolne, et raport ilmub just Tiigrihüppe 23. sünnipäeval. Tiigrihüppe algusaegadega võrreldes on Eesti kool kindlasti palju osavam tehnoloogiakasutaja. Loodan, et raportil on palju lugejaid ning et tiigril ikka jätkub hüppamis- ja katsetamislusti.”

“Me ei eelda, et kooliinimestel on aega end tehnoloogia arengutega kursis hoida,” ütleb raporti koostaja, HITSA projektijuht Marit Dremljuga-Telk. “See maailm liigub liiga kiiresti ja on piisavalt keerukas. Usun, et kui tuua tehnoloogia võimalused koolirahvale lähemale, saab  nii mõnigi õpetaja tõuke teha midagi teistmoodi, katsetada uut ning oma kogemusi kolleegidega jagada.” 

“Hariduse tehnoloogiakompass” annab koolidele ülevaate meid ümbritsevatest ja mõjutavatest uutest tehnoloogiatest, ilmestab seda näidetega Eestist ja maailmast ning selgitab välja nende tehnoloogiate seose koolieluga. Lisaks leiab raportist ekspertide soovitused, milliseid neist peaks koolis õpetama ja kuidas saaks neid koolielus rakendada.

Raportit koostanud ekspertide sõnul peame leidma viisi, kuidas tehnoloogiline innovatsioon kiiremini koolidesse jõuaks. Praegune õppekavade arendamise protsess on selleks liiga pikk – uuenduste õppetöösse jõudmine võib võtta aega kuni 10 aastat.

Esimene raport keskendub viiele teemale: tehisintellekt, asjade internet, andmeanalüütika, virtuaal- ja liitreaalsus ning turvalisus digimaailmas. Näiteks toob raport välja, et kui andmeanalüütika jääb ka tulevikus eelkõige tudengite uurimisobjektiks, siis asjade internetiga saabunud võimalused jõuavad tõenäoliselt koolidesse juba lähiaastail. Jõukohaste ja soodsate õppekomplektide abil saaks asjade interneti õpetamist alustada juba algklassides, et siis gümnaasiumis juba tõsisemate arendusprojektidega alustada. Sedalaadi uuendused võiksid tõsta õpilaste huvi insenerikarjääri vastu.

Ka edaspidi võtavad raportit koostavad eksperdid igal aastal mõne tehnoloogiavaldkonna põhjalikuma vaatluse alla. Raporti veebikülge aadressil kompass.hitsa.ee on plaanis pidevalt värske materjaliga täiendada, lisada sinna teemaga seotud uudiseid ning inspireerivaid lugusid Eesti koolidest.

Raportit koostab Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) koostöös Eesti ülikoolide ekspertide, haridus-  ning tehnoloogia-asjatundjatega.

Hariduse tehnoloogiakompass

  • Väljaandja: Hariduse Infotehnoloogia SA
  • Koostaja: Marit Dremljuga-Telk, HITSA
  • Autorid: Mart Laanpere, Tallinna Ülikool (Asjade internet, Andmed ja analüütika), Margus Pedaste, Tartu Ülikool; Teele Jürivete, Tartu Ülikool; Liina Reinart, Tartu Ülikool (Virtuaal- ja liitreaalsus), Kairit Tammets, Tallinna Ülikool (Tehisintellekt), Marit Dremljuga-Telk, HITSA (Turvaline digimaailm)
  • Raportisse on oma panuse andnud ka61 Eesti kooli, kes vastasid käsitletud tehnoloogiavaldkondi puudutavale küsimustikule.
  • Kujundus: Haiku

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) on riigi, ülikoolide ja IT ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös. "Hariduse tehnoloogiakompass" on üks 2018. aastal koos HITSA uue strateegiaga alguse saanud algatustest. Lisaks tehnoloogiatrendide seire raportile alustasid möödunud aastal veel näiteks haridusuuenduse piloteerimise programm, mille raames katsetavad õpetajad tundides uut tehnoloogiat; haridusinnovaatoritele mõeldud arenguprogramm EHE ning terveid koolimeeskondi kaasav arenguprogramm DigiKiirendi.         

Eva Toome
Kommunikatsioonijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Tel: +372 55 11 669

cidimage001png01D34CACE09BA920

 


Lisa kommentaar

Email again: