Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgul täitus 23. tegevusaasta

11. august 2016

11. augustil 1993. aastal asutati Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet), mis on praegu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse struktuuriüksus.

23 tegevusaasta jooksul on EENet pakkunud teadus- ja haridusasutustele eriteenuseid ja -lahendusi, mis vastavad just nende nõudmistele ja vajadustele: ülikiire ja turvaline võrguühendus (10 Gbit/s), teadusarvutusressursid, haridus- ja teadusasutustevaheline autentimise ja autoriseerimise taristu, sertifitseerimisteenused. Lisaks aitab EENet kaasajastada koolide digitaristut ning nõustab hariduse infosüsteemide EKIS, ÕIS ja KRATT kasutajaid.

16 aastat on EENet ühendanud Eesti akadeemilist kogukonda väliskolleegidega GÉANTi võrgu kaudu, mida kasutab 50 miljonit teadlast ja haritlast ligi kümnest tuhandest Euroopa institutsioonist. EENeti töötajad arendavad igapäevases globaalses koostöös innovaatilisi teenuseid (usaldus- ja identiteedilahendused), samuti panustavad nad GÉANTi võrgu kaudu föderatsioonide töösse (eduroam, eduGAIN, eduPERT), pilvetehnoloogia kasutuselevõttu ning aitavad koguda ja analüüsida Euroopa teadus- ja haridusvõrkudes toimuvat.

www.eenet.ee

Lisa kommentaar

Email again: