Avatud on taotlusvoor ProgeTiigri programmi koolitus- ja õppematerjalide väljatöötamiseks

06. aprill 2015

Hariduse infotehnoloogia Sihtasutus kutsub osa võtma ProgeTiigri programmi raames õpetajatele suunatud uute koolitus- ja õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoorust (lihtsustatud korras korraldatav hange).

HITSA juhitud ProgeTiigri programmi eesmärk on õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine, sh tõsta õpetajate ja juhendajate tehnoloogilist kirjaoskust, toetades õpetajaid ja juhendajaid tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisel ja vastavasisuliste tegevuste lõimimisel õppetöösse erinevates ainevaldkondades.

Koolitus- ja õppematerjalide väljatöötamisel tuleb lähtuda ProgeTiigri programmi kontseptsioonist ja selles kirjeldatud kolmest oskustasemest (alg-, kesk- ning edasijõudnute tase). Tutvu programmiga SIIT. Taotlusvoorus väljatöötatavate materjalide sihtrühm on alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad, haridustehnoloogid ja ainemoderaatorid.

Digitaalselt allkirjastatud projekte koolituste väljatöötamiseks ootame 30. aprilliks 2015 (k.a.) e-posti aadressile Triin.Kaasik@hitsa.ee.

Taotlusvooru ootame koolitusprojekte järgmistel teemadel:

  • Tehnoloogia ja innovatsioon koolis (üldfilosoofiline, algtase). Mis on tehnoloogiapädevus. Tehnoloogia kasutamise põhimõtted ja metoodikad koolis. Tehnoloogia ja selle rakendamise mõistlikkus. Tehnoloogia lõimimine erinevate ainevaldkondadega.
  • Programmeerimise rakendused tahvelarvutitele (algtase).
  • 3D graafika ja selle kasutamise võimalused koolis (kesktase), 3D graafika, mis baseerub tasuta tarkvarale ja riistvaralised võimalused ning nende kasutamine õppetöös.
  • PICAXE mikrokontrolleri kasutamine tehnoloogiaõpetuses (edasijõudnud).
  • jt ProgeTiigri programmi sobituvad teemad.
Taotlusvoorus osalemiseks palume saata koolitusprojekt etteantud vormil, väljatöötatud ja läbiviidud koolituste loetelu ning koolituse läbiviija CV.

Laekunud koolitusprojektid vaadatakse läbi HITSA hindamiskomisjoni poolt ja tulemused edastatakse taotlusvoorus osalejatele e-posti teel hiljemalt 11. mail 2015.

HITSA-l on õigus tagasi lükata need koolitusprojektid, mis ei vasta taotlusvooru tingimustele.

Lisainfomatsioon ja hanke tingimused leiab SIIT.


Lisainfo:
Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel 651 0108
Mob +372 55 15 520
e-post Triin.Kaasik@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: