Koolitus: Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika

28. september 2020

28.09-29.11 toimuv läbivalt veebipõhine koolitus keskendub õppijate digipädevuse mudeli kolmele osaoskusele: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades ja sisuloome. Lisaks käsitleb koolitus läbivalt ka turvalisuse ja probleemilahenduse osaoskusi. Eesmärk on toetada õpetajate teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolitusel osalejal valmib lõputööna praktiline õpilugu, mida ta saab rakendada oma aines õppijate digipädevuste toetamiseks. Õpiloo teema ja täpsema teostuse valib õpetaja ise ning katsetab selle erinevaid osi koolituse käigus ka oma õppijatega.  

Veebikoolitus on mõeldud registreeritud osalejatele. HITSA järelvaadatavad veebiseminarid leiab HITSA videokanalist.


Lisainfo ja registreerumine