Täienduskoolituste infosüsteem Juhan

Täienduskoolituste infosüsteem on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse välja töötatud teenus täiendusõppe info haldamiseks.

Täienduskoolituste e-lahenduse ülesanne on olla tööriist (funktsionaalsuste kogu), mis võimaldab hallata täiendusõppe protsesse:

  • ettevalmistamine
  • läbiviimise korraldamine
  • tagasisidestamine
  • kokkuvõtted, aruandlus

Süsteem hõlbustab info edastamist, vahendamist, töötlemist, kättesaadavust, säilitamist. Võimaldab anda välja täienduskoolitusel osalemise lõpudokumente ja pidada tunnistuste registrit. Võimaldab anda tagasisidet. Võimaldab koostada kokkuvõtteid koolitusarvestuse tarbeks.

Täienduskoolituste keskkond asub aadressil koolitus.edu.ee.

Demo- ja testkeskkonda ligipääsu taotlemiseks või lisainfo saamiseks palun võta ühendust:
Ave Rand
IT projektijuht
ave.rand@hitsa.ee
skype: ave_rand
fleep: averand