Salvestustarkvara Echo 360

Echo360 on terviksüsteem, mis koosneb klassidesse paigaldatavatest riistvaralistest salvestusseadmetest ja serverteenustest, mille kaudu toimub kogu süsteemi haldamine ning salvestuste levitamine. 

Klassidesse paigaldatavad riistvaralised salvestusseadmed on arvutivõrku ühendatud digitaalsed audio-videosalvestajad, mis vastavalt graafikule salvestavad klassis toimuva. Salvestusseadmed ise täidavad vaid erinevate sisendsignaalide salvestamise ning salvestatud materjali serveritesse saatmise ülesannet. Klassides asuvad salvestusseadmed on vajalikud vaid uute salvestuste algseks loomiseks. Edasine tegevus (lõikamine, levitamine, kustutamine jne) toimub juba keskserveris. Lisaks salvestusseadmelepeab igas kalssis olemas olema mikrofon(id) esineja hääle kinni püüdmiseks, videokaamera (soovitatavalt 720p või parem ja HDMI ühendusega) ning arvutisignaali (VGA/DVI/HDMI) jagamise võimalus, et kõik vastavad signaalid suunata salvestusseadmesse. 

  • Serverteenus

Serverteenuste osas pakub HITSA kõigile e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumi liikmetele tasuta lahendust, mille külge on võimalik kõik soetatavad salvestusseadmed ning tarkvarad ühendada. 

  • Litsents

Echo360 litsentseerivad uute salvestuste loomise võimalust ja sellest tulenevalt peavad kõik salvestusseadmed ning tarkvaralised lahendused olema uute salvestuste loomiseks vajalikul hetkel litsentseeritud. Juba valmis salvestuste levitamiseks ja vaatamiseks eraldi litsentse vaja ei ole. Valmis salvestusi saab piiramatu aja jooksul edasi kasutada. 

Echo360 seade ja litsents on tasulised.