Tarkvaralitsentsid

HITSA toetusel pakutakse haridusasutustele õpitarkvara Mathcad.

Mathcad on teadus- ja insenertehnilise arvutamise pakett. Erinevalt muudest levinud matemaatikapakettidest (Maple, Matlab, Mathematica jne), tabelarvutussüsteemidest (MS Excel jne) ja programmeerimiskeeltest (Pascal, C jne) võimaldab Mathcad sisestada matemaatilisi avaldisi ligilähedaselt loomulikul kujul nagu trükitud tekstides. Eriti tabelarvutussüsteemidega võrreldes on Mathcad'i dokumendis hulga lihtsam jälgida arvutuste käiku.  

Programmi  saab installeerida aadressilt http://www.e-uni.ee/mathcad

Hetkel pakub HITSA Mathcadi versiooni 15, Prime 2.0 ja Prime 4.0


Alates 1. jaanuarist 2018 ei saa koolid enam HITSA kaudu veebipõhist arvutialgebra süsteemi Wiris tasuta kasutada.