Sisseastumise infosüsteemid

HITSA pakub haridusasutustesse sisseastumiseks kahte teenust: SAIS on Eesti tudengitele haridusasutustesse sisseastumise infosüsteem ja rahvusvaheliste tudengite avalduste menetluse infosüsteem Dream Apply. 

eesti tudengite sisseastumise infosüsteem SAIS

SAIS võimaldab tutvuda õppeasutuste pakutavate erialadega, esitada sisseastumisavaldus ning teha kiirelt ja mugavalt õppimisotsus. SAIS-i konsortsiumiga võib liituda iga tasemeõpet pakkuv haridusasutus.

SAISi tutvustus:

korduma kippuvad küsimused:

Sisseastumise infosüsteemi SAIS eesmärk on:

  • ühtse turvalise integreeritud Interneti- ja ID-kaardi põhise infotehnoloogilise keskkonna pakkumine haridusasutustele;
  • haridusasutustesse sisseastujatele elektrooniliste sisseastumisavalduste esitamise võimaluse ja seeläbi sisseastujale paremate tingimuste loomine;
  • haridusasutustesse sisseastujate vastuvõtu läbiviimiseks kõigile osalevatele haridusasutustele infotehnoloogilise lahenduse pakkumine sõltumata haridusasutuse õiguslikust staatusest ja arvestades lepingupoolte ühishuve;
  • sisseastumisega seotud kulude vähendamine.

SAIS konsortsiumilepingu pooled on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, konsortsiumilepingule konsortsiumi asutamisel alla kirjutanud haridusasutused ja konsortsiumiga hiljem liitunud haridusasutused.

Lisainfo: