Sisseastumise infosüsteemid

HITSA pakub haridusasutustesse sisseastumiseks kahte teenust: SAIS on Eesti tudengitele haridusasutustesse sisseastumise infosüsteem ja Dream Apply. Rahvusvaheliste tudengite avalduste menetluse infosüsteem.

SAIS võimaldab tutvuda õppeasutuste pakutavate erialadega, esita sisseastumisavaldus ning teha õppimisotsus kiirelt ja mugavalt! SAIS-i konsortsiumiga võib liituda iga tasemeõpet pakkuv haridusasutus.

EESMÄRK:

  • Ühtse turvalise integreeritud Interneti- ja ID-kaardi põhise infotehnoloogilise keskkonna pakkumine haridusasutustele;
  • Haridusasutustesse sisseastujatele elektrooniliste sisseastumisavalduste esitamise võimaluse ja seeläbi sisseastujale paremate tingimuste loomine;
  • Haridusasutustesse sisseastujate vastuvõtu läbiviimiseks kõigile osalevatele haridusasutustele infotehnoloogilise lahenduse pakkumine sõltumata haridusasutuse õiguslikust staatusest ja arvestades lepingupoolte ühishuve;
  • Sisseastumisega seotud kulude vähendamine.

SAIS tutvustus:

SAIS konsortsiumilepingu pooled on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, konsortsiumilepingule konsortsiumi asutamisel alla kirjutanud haridusasutused ja konsortsiumiga hiljem liitunud haridusasutused.

Lisainfo: