Repositooriumid

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus pakub kõigile tasuta kasutamiseks kahte elektrooniliste õppematerjalide ning õpiobjektide varamut ehk repositooriumit.

  • E-õppe repositoorium sisaldab endas põhiliselt kutse- ning kõrghariduse materjale eri formaatides ja valdkondades, nii teoreetiliste kui praktiliste teemade tarvis. Kõik sissekanded on varustatud Creative Commons`i litsentsiga. Uute materjalide lisamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida. Lisainfo: e-ope@hitsa.ee.

  • Koolielu repositoorium sisaldab  eelkõige üldhariduse õppekavadele vastavaid õppematerjale. Õppematerjale saab sirvida riikliku õppekava struktuuri alusel või otsida märksõnade, autori nime jt kriteeriumite alusel. Kõik saavad panustada andmebaasi täienemisse, õppevara kvaliteedi tagavad ainemoderaatorid, kes materjali enne avaldamist üle vaatavad. Kontaktisik: Ave Rand, ave.rand@hitsa.ee, tel +372 6285897.

Repositooriumite ja digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse võimalike arengusuundade kohta on koostatud "Repositooriumite ärianalüüs". Kontaktisik: Ave Rand, ave.rand@hitsa.ee, tel +372 6285897.