Repositooriumid

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus pakub kõigile tasuta kasutamiseks kahte elektrooniliste õppematerjalide ning õpiobjektide varamut ehk repositooriumit.

  • E-õppe repositoorium sisaldab endas põhiliselt kutse- ning kõrghariduse materjale eri formaatides ja valdkondades, nii teoreetiliste kui praktiliste teemade tarvis. Kõik sissekanded on varustatud Creative Commons`i litsentsiga. 

Repositooriumite ja digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse võimalike arengusuundade kohta on koostatud "Repositooriumite ärianalüüs".

Kontaktisik: Ave Rand, ave.rand@hitsa.ee, tel +372 628 5897