Teenused

Õppeinfosüsteem ÕIS on võimalusterohke ning arendamisel on läbivalt arvestatud kõrgkoolide erisoovidega. ÕIS-i on võimalik seadistada just oma kõrgkooli soovidele vastavalt ja samas säilitada ühisosa teiste kõrgkoolidega. Selline paindlikkus on saavutatud läbi klassifikaatorite ja paindliku arhitektuuri.

ÕIS koosneb järgmistes peamistest moodulitest ja funktsionaalsustest:

 • Õppurid ja vilistlased
 • Õppejõud
 • Õppejõu koormuste koostamine
 • Õppekavad ja õppeained
 • Käskkirjad ja tõendid
 • Voorud ja protokollid
 • Deklareerimine
 • Päringud
 • Tunniplaan
 • Teadetesüsteem
 • Õppetoetuste taotlemine
 • VÕTA ülekannete teostamine
 • Monitooringumoodul
 • Lõputööde kavandamine ja haldus
 • Lõpudokumentide mooodul
 • Praktikamoodul
 • Arvetesüsteem + liidestus
 • Liidesed EHIS, SAIS, LDAP/AD, RIKS, Google Apps
 • Rollidel põhinev seadistatav õigustesüsteem
 • Süsteemne perioodide süsteem (mõjutab käitumist)

Õppeinfosüsteem on loodud mitmekeelsena, hetkel on realiseeritud eesti- ja ingliskeelsed kasutajaliidesed.

ÕIS ehitust ja tehnilisi näitajaid on täpsemalt kirjeldatud siin.