Plagiaadituvastussüsteem KRATT

Haridusasutustele kasutamiseks loodud plagiaadituvastussüsteem KRATT (Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara) kasutab dokumentidest korduste leidmiseks digitaalsetes arhiivides olevaid töid, teostab kontrolli eestikeelse interneti vastu ning kontrollib sarnaselt ka kõik süsteemi käsitsi lisatud tööd. Kahtluste ilmnemisel genereerib süsteem raporti, kus probleemsed kohad on võrdlusmaterjaliga kõrvuti ära toodud, võimaldades asjaosalistel anda hinnangu lõpliku otsuse tegemiseks.

Portaal võimaldab:

  • Võrrelda omavahel kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid.
  • Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid eestikeelse internetiga.
  • Laadida töid üles käsitsi ning võrrelda töö sisu koolide arhiivide ning eestikeelse internetiga. Käsitsi üles laetud töid omavahel ei võrrelda.

Portaaliga on liidestatud Eesti suuremate ülikoolide ja mitmete kõrgkoolide kraaditööde arhiivid.

KRATT asub aadressil http://kratt.edu.ee/

Süsteem on välja töötatud meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ projekti „Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses“ (kood 1.2.0403.11-0127) raames.