Infosüsteemide koosvõime raamistik töökorralduse tõhustamiseks 

Haridusvaldkonna infosüsteemi koosvõime on valdkonna asutuste ja organisatsioonide võime saada huvialustele küsimustele vastuseid turvatud infopäringutega, mis kasutavad teistes infosüsteemides olevaid andmeid.

Raamistikust saab ülevaate hariduses kasutuses olevatest infosüsteemidest, nende omavahelisest suhtlemisest ja tööpõhimõtetest. Raamat annab meile ülevaate vajaminevastest uutest teenustest, mis aitavad hariduse kvaliteeti parandada ja tõstab Eesti kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Tutvu koosvõime raamatuga:

Raamistik on välja töötatud meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ projekti „Hariduses kasutatavate infosüsteemide arhitektuuri ja koosvõime raamistiku loomine kõrgkoolide töökorralduse tõhustamiseks“ (kood 1.2.0403.11-0136) raames.