Haridusasutuste veebilehtede platvorm

Haridusasutuste veebilehtede platvorm on Drupal CMS baasil loodud veebiplatvorm, mida haridusasutused saavad kasutada oma kodulehtede loomiseks. Platvorm luuakse eelnenud analüüsi käigus loodud prototüübile, analüüsiga saab tutvuda siin>>

Tekkinud küsimused seoses platvormiga


Miks ühine platvorm?
Haridusasutuste kodulehed on väga erinevalt üles ehitatud ja see raskendab lehtedelt info leidmist. Ühtne infoarhitektuur peaks kaasa aitama sellele, et kasutajad saavaks erinevate asutuste lehtedelt soovitud info lihtsamalt kätte.

Kui palju selle kasutamine maksab?
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatavatele asutustele on platvormi kasutamine tasuta. Teistele haridusasutuste jaoks on kasutamine alljärgnevatel tingimustel:
 

Teenuse nimetus

Teenuse tingimus

Teenuse hind* (KM-ta)

Teenuse hind*  (KM-ga)

 

Veebilehe platvorm Drupal CMS tarkvara baasil

·         Kodulehe majutus

·         2GB andmemahtu

·         Kasutajatugi e-posti ja telefoni teel

·         Piiramatult kasutajaid

·         Võimalus valida kutse- ja kõrgkoolide ning üldhariduskoolidele sobiva kodulehe arhitektuuri vahel.

·         Võimalus kasutada oma domeeni.

125 EUR / aastas

150 EUR / aastas

Veebilehe platvorm Drupal CMS tarkvara baasil

·         Kodulehe majutus

·         10GB andmemahtu

·         Kasutajatugi e-posti ja telefoni teel

·         Piiramatult kasutajaid

·         Võimalus valida kutse- ja kõrgkoolide ning üldhariduskoolidele sobiva kodulehe arhitektuuri vahel.

Võimalus kasutada oma domeeni.

250 EUR / aastas

300 EUR / aastas

*Arveldamine 1 kord aastas ja teenus ei sisalda domeeni maksumust.


Kas asutus saab kasutada oma domeeni?
Platvorm ei ole seotud kindlate domeenidega ehk haridusasutus saab kasutada oma olemasolevat domeeni.

Kus toimub veebi majutus?

Loodava platvormiteenuse kasutamisega kaasnevat majutus- ja hooldusteenust pakub haridusasutustele  HITSA EENeti struktuuriüksus.

Kas iga asutus saab kasutada oma kujundust?
Jah, mingil määral. Värvitoonid, fondid, nuppude kujud saab iga asutus ise valida vastavalt stiiliraamatule, logole ja soovile. Platvormi loomisele eelnenud analüüsis ja testimisel on kodulehe ülesehitus (infoarhitektuur) välja töötatud, niisiis peaksid blokkide ja menüüde paiknemine kodulehel ja menüüde nimetused olema kõigil platvormi kasutatavatel koolidel samad.

Kes platvormi arendab?
Platvormi arendaja on riigihanke nr 187269 tulemusena AS Andmevara koostöös Trinidad Wisemaniga. Platvormi haldab ja majutab HITSA.

Kas lisaks prototüübile on võimalik näha ka näidiseid ja demo keskkonda?
Projekti käigus valminud pilootkoolide kujunduste ja juhenditega on võimalik tutvuda siin>> . Demo keskkond asub aadressil: kooliveeb.hitsa.ee ja kutsekooliveeb.hitsa.ee.

Mida pean tegema, kui soovin kasutada loodavat platvormi?

Palun oma soovist teada anda veebiplatvorm@hitsa.ee.

Kas lasteaed saab seda platvormi kasutada?
Platvormile eelnenud analüüsis ja loodud prototüübi puhul on arvestatud üldharidus-, kutse- ja rakenduskõrgkoolide soovidega ja ettepanekutega. Kui lasteaed leiab, et neile on see platvorm sobiv, siis saame seda platvormi ka lasteaiale pakkuda.