Tehnoloogiaõpe lasteaias

Materjalid

Palju kasulikku materjali leiab ProgeTiigri kogumikust, näiteks vahendid, tunnikavad, juhendmaterjalid jm:

 Põrandarobotid

 Muud robootikavahendid

 Programmeerimismängud ja animatsioon

Tunnikavad e-Koolikotis

 Seadmeteta programmeerimine:

 Lego WeDo

 Muusikaga lõimimine

 Liikumisega lõimimine

 Liiklus ja ScratchJr

 Loodusega ja teadusega lõimimine

Internetiturvalisus

Koolitused

  • Koolituskalender
    ProgeTiigri kalenderkoolitustet sobivad näiteks veebikoolitus Progeäpid või koolitus LEGO WeDo 2.0. robootika ja LEGO Education harivad klotsid.

seadmed

üritused

Võrgustik

Facebookis on mitmeid inspireerivaid kogukondi, millega liituda: