Tehnoloogiaõpe gümnaasiumis või kutsekoolis

Materjalid

ProgeTiigri kogumik - palju kasulikku materjali, näiteks vahendid, tunnikavad, juhendmaterjalid jm

 Robootika

 Muud robootikavahendid

 Programmeerimine

 3D modelleerimine

 Projektid

Tunnikavad e-Koolikotis

 Robootika

 Programmeerimine

 3D modelleerimine

Gümnaasiumi informaatika uued valikkursused (valmivad juunis 2019):
  • Programmeerimine (põhimõisted, koodikirjutamise baasoskused)
  • Tarkvaraarendus (kasutajaliides, andmebaas, koodi silumine ja versioonihaldus)
  • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (kasutajatelt andmete kogumine, prototüüpimine, disain)
  • Tarkvara analüüs ja testimine (nõuete analüüs, nõuetele vastavuse hindamine, uurimismeetodid, testimine, dokumentatsioon)
  • Digiteenused (baasteadmised infosüsteemidest, infosüsteemi haldus, riskide ja intsidentide haldus)
  • Erinevatel kursustel saadud teadmised-oskused saavad õpilased ära kasutada meeskonnana Digilahenduse arendusprojekti tehes (alternatiiv indivisuaalsele uurimistööle), mille käigus luuakse lahendus mõnele elulisele probleemile
Internetiturvalisus

KOOLITUSED

  • Koolituskalender
    ProgeTiigri kalenderkoolitustest sobivad näiteks LEGO Mindstorms EV3 (edasijõudnutele), vabavaraline 3D disain ja 3D printimine või ilmajaama ehitamine Arduino ja Raspberry Pi näitel.

SEADMED

ÜRITUSED

VÕRGUSTIK

Facebookis on mitmeid inspireerivaid kogukondi, millega liituda