Riigihanked

1. augustist liikusid kõik HITSA teenused ja tegevused üle Haridus- ja Noorteametisse.

Hariduse Infotehnoloogia SA riigihankeid korraldatakse vastavalt Hariduse Infotehnoloogia SA juhatuse liikme käskkirjaga kinnitatud hankekorrale ning Eesti Vabariigi riigihangete seadusele. 

HITSA HANKEPLAAN 2020

 
 • Digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu kaabeldus (IV etapp)
 • Sisseastumise infosüsteemi arendustööd
 • Kutsehariduses digitaalsete õppe-materjalide loomine tarkvaraarendaja ja IT- süsteemide õppekavadele
 • Eesti koolide haldamise infosüsteemi terviku tagamine
 • Õppeinfosüsteemi Tahvel arendus- ja hooldustööd
 • Marakrati prototüübi loomine
 • Koolikrati prototüübi loomine
 • Magistraalvõrgu võrguseadmete tootjatugi
 • URKUND tarkvaralitsentsi ostmine
 • Optilise transmissioonivõrgu komponentide tugi
 • Optilise transmissioonivõrgu komponentide ost
 • Digitaristu kaasajastamine: kohtvõrkude turvalisuse ja seadmete halduse koolitus
 • Magistraalvõrgu marsruuter(id)
 • Magistraalvõrgu kommutaatorid
 • Välisühenduste marsruuter
 • Taotluste menetlemise infosüsteemi arendus- ja hooldustööd ning kasutajatoeteenus

dokumendid