Riigihanked

Hariduse Infotehnoloogia SA riigihankeid korraldatakse vastavalt Hariduse Infotehnoloogia SA juhatuse liikme käskkirjaga kinnitatud hankekorrale ning Eesti Vabariigi riigihangete seadusele.

Kõik riigihanked eeldatava maksumusega alates 30 000 € (ilma käibemaksuta) korraldatakse elektroonilise hankemenetlusena ning on nähtavad Riigihangete registris (vaikimisi otsing kuvab viimase 10 päeva alustatud hanked).

HANKEPLAAN 2018

 • Digitaalse õppevara infosüsteemi tark-varaarendusteenus
 • Viirusetõrje tarkvara litsentside rentimine raamlepinguga
 • Optilise magistraalvõrgu ruuterite liidesekaartide ost
 • EKIS hooldus- ja arendusteenuse tellimine
 • Koolide digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu kaabeldus (III etapp)
 • HarID hooldus- ja arendusteenus
 • Sõiduautode liisimine kasutusrendi tingimustel
 • KRATT hooldusteenus
 • Välistudengite kandideerimisavalduste haldustarkvara täisteenus (tarkvara + hooldus- ja tugiteenused)
 • Digipeegel platvormi edasiarendus
 • Digipeegel keskkonna informatsiooni kvalitatiivne analüüs
 • Tahvel (ÕIS2) II etapp
 • Digiõpik III kooliastmele
 • Gümnaasiumiastme informaatika valikkursused
 • PT tunnikavad ja koolitused II koo-liastme matemaatika ja loodusainete tundideks
 • Autentimis- ja volitamisteenus, e-posti, listide ja grupitöö teenus, failihoidmise teenus
 • Serverite majutusteenus, serverite hal-dusteenus, andmevarundusteenus
 • Eksamite infosüsteem (HEA)
 • Täienduskoolituste infosüsteem (Juhan)
 • Virtualiseerimisklastri komponentide ostmine
 • Salvesti täiendamine
 • Koolimeeskondade koolitajad ja nõus-tajad
 • Reisiteenuste raamleping

dokumendid