HTM haldusala menetlusprotsesside terviklahenduste ärianalüüs

Ärianalüüs toob välja võimalikud lahendused, kuidas muuta HTM haldusala asutuste erisuguste konkursside läbiviimise, toetuste, stipendiumite ja tunnusmärkide jagamise ning kutsetunnistuste taotlemise protsessid ühtsemaks ja dünaamilisemaks, kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõsta nende kvaliteeti ning osutada neid nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil ning mis arvestab eri sihtgruppide vajadustega ja on lõppkasutajale terviklik ja avatud.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on kirjeldada nõuded, äriprotsessid ja tehniline lahendus, mille põhjal on võimalik otsustada menetlusprotsesse toetava teenuse edasine arendusplaan.

Eraldatud toetuse summa

48 807 eurot

Projekti tulemus:

Ärianalüüs  


Projekti toetati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist