Aruanded

HITSA bilanssi, tulemiaruannet ja rahavoogude aruannet vaata saldoandmike infosüsteemist kasutades otsingus HITSA tehingupartneri koodi 007303.

Aastaaruanded:

2017. aasta
2016. aasta
2015. aasta
2014. aasta
2013. aasta
2012. aasta
2011. aasta
2010. aasta
2009. aasta
2008. aasta
2007. aasta
2006. aasta
2005. aasta
2004. aasta
2003. aasta
2002. aasta