Sihtasutusest

Tutvu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse strateegia ja visioonipõhikirja, organisatsiooni ülesehituse, juhtimisetöötajate ja partneritega.

Soovi korral võid hoida end kursis sihtasutuse aasta-aruannete ja palgaandmetega.

Sihtasutuse üldkontakt