Sihtasutusest

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) on riigi, ülikoolide ja IT-ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, kes toetab tehnoloogia tarka kasutamist haridusvaldkonnas, pakkudes koolitusi, õppetööd toetavaid infosüsteeme ja kvaliteetset taristut.