ProgeTiigri koolitajate konkurss

Kutsume osalema Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ProgeTiigri programmi koolitajate konkursil!

ProgeTiigri programmi koolitusmaht on tänaseks kasvanud väga jõudsalt, mistõttu otsime juurde koolitajaid, kes on valmis õpetajatele läbi viima eri tasemega tehnoloogiahariduse koolitusi. Koolituste sisu osas lähtutakse ProgeTiigri programmi kontseptsioonist ja selle raames välja töötatud õppematerjalidest (otsisõna “progetiiger”). Koolituste läbiviimise periood on 1. jaanuarist – 31. detsembrini 2017.

Koolitajalt ootame:
  • varasemat kogemust tehnoloogiaalaste koolituste läbiviimisel ja/või antud valdkonna õpetamisel koolis või huviringi juhendamisel;
  • oskust lõimida õppematerjali alus-, üld- ja kutsehariduse õppekavaga, tuua õppetööga seotud näiteid;
  • kompetentsi kohandamaks koolituse õppematerjale vastavalt sihtrühma vajadustele.

Kuidas kandideerida?

Koolitajate konkurss on avatud 10. novembrist kuni 1. detsembrini (k.a.) 2016.

Kandidaat esitab kandideerimistaotluse HITSA konkursiveebis, logides keskkonda sisse ID kaardi või mobiil ID-ga (konkursi nimetus “ProgeTiiger programmi koolitajate konkurss”). Taotlusesse lisatakse CV, hindamiskriteeriumite all kirjeldatud tõendusmaterjalid ja/või e-portfoolio link.

Konkursi II voor toimub 12. detsembrist - 30. detsembrini. Konkursi tulemustest teavitatakse osalejaid kirjalikult hiljemalt 6. jaanuaril 2017.


Nõuded koolitajale ja konkursi täpsemad tingimused on leitavad siit »
Konkursiga seotud lisamaterjalid:


Osalejatel on õigus saada konkursi korraldajalt täiendavat informatsiooni ning selgitusi dokumentide ja teenuse sisu kohta. Koolitajaga sõlmitakse raamleping ning makstakse töötasu ühe akadeemilise tunni (45 minutit) eest 50 eurot (bruto), juriidilisele isikule arvega 66,90 € koos käibemaksuga.
 


ProgeTiigri programmi sisuline info:
Mari-Liis Peets
ProgeTiiger programmi juht
tel: 628 5891
e-mail: mari-liis.peets@hitsa.ee


Koolitustega seonduvad küsimused:
Egle Kampus
Koolitusvaldkonna juht
tel: 651 0103
e-mail: egle.kampus@hitsa.ee