Esita oma õpitoa ideekavand


Ootame pakkumisi laste ja noorte õpitubade läbiviimiseks hiljemalt 19. septembriks 2016 HITSA konkursiveebi kaudu: https://konkursiveeb.hitsa.ee

HITSA toetab õpitubade korraldamist hüvitades: õpitoa läbiviija töötasu (50€ bruto/1 ak h), ruumi rendi, osalejate kerge eine ja muud õpitoa läbiviimiseks põhjendatud kulud, mis tuleb kooskõlastada HITSA-ga pärast eelarve esitamist. Transpordikulu kuulub hüvitamisele ainult juhul, kui lapsed ja noored osalevad oma elukohajärgse regiooni õpitoas. HITSA ei toeta õpitubade läbiviimiseks vajalike uute tehnoloogiliste seadmete ostmist.


Palun esitage järgmised dokumendid:

Ideekavand iga õpitoa kohta eraldi, kus on kirjas:
 • õpitoa nimetus;
 • regioon;
 • toimumiskoht ja -aeg;
 • maksimaalne osalejate arv;
 • vanusegrupp, kellele õpituba on suunatud;
 • lühike õpitoa sisukirjeldus ja seotus õpilaskonkursi alamteemadega;
 • milliseid ainealaseid pädevusi toetatakse;
 • milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutatakse;
 • õpituppa registreerimise info ja veebilink;
 • korraldaja kontaktandmed;
 • õpitoa läbiviimise eelarve.

Vaatale üle kõik pakutud õpitubade ideed ja annme tagasiside hiljemalt 26. septembril 2016. Kõik korraldatavad õpitoad pannakse üles HITSA veebilehele 1. oktoobril 2016, kui avatakse registreerimised õpitubadesse.

Õpitoa läbiviimise toetuse määramisel hinnatakse:

 • ideekavandite sisu ja seotust HITSA õpilaskonkursi alateemadega ning kas toetatakse loovtööde ideede väljamõtlemist;
 • ideekavandite seotust ainealaste pädevustega;
 • kas kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi vahendeid;
 • kui paljudele õpilastele ollakse valmis õpitube läbi viima; 
 • õpitoa sisu ja kestuse eelarvelist proportsionaalsust.