Tegevused

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ülesandeks on projektis „Targalt internetis“ toetada projekti erinevate teavitustegevuste ja koolitustega.

Koolitused õpetajatele

Õpetajatele ja haridustöötajatele on loodud koolitused (mahuga 1 EAP). Koolitusmaterjalid on veebis vabalt kättesaadavad:

Õppematerjalide väljatöötamine

Projekti raames on loodud viis digiturvalisuse temaatilist õpiobjekti õpilastele ja õpetajatele valdkonna teavitamiseks ja õppetöös kasutamiseks:

1. Viitamise ABC 
2. Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös 
3. Nutiseadmete turvalisus
4. Erinevad autentimisviisid
5. Kus on minu andmed

Õppematerjalid on avalikustatud projekti „Targalt internetis“ kodulehel ja e-Koolikotis. 

Rahvusvaheline Noortepaneeli Youtube'i kanal

Koos teiste riikidega on loodud rahvusvaheline Youtube kanal, kuhu Noortepaneeli aktiivsemad liikmed lõid 2017. aastal inglisekeelseid videoid selle kohta, kuidas turvaliselt internetis käituda: https://www.youtube.com/channel/UCZsxqkZT62iqCvfd9qYoD8w

Videote väljatöötamist toetas veebiseminaride sari teemadel: idee loomine, stsenaariumi kirjutamine, filmimine, montaaž jmt. Noorte videote väljatöötamist koordineeris igas riigis Noortepaneeli koordinaator, seda toetasid Eesti poolt kolm eksperti, kes videote väljatöötamisel nõu andsid.

Teavitus

Projektiga seotud uudised ja info avaldatakse HITSA koduleheküljel uudiste rubriigis ning Facebookis. Lisaks saadab HITSA välja 2-3 korda poolaastas projekti tegevusi tutvustava infokirja.


Projekti ametlik kodulehekülg on www.targaltinternetis.ee.

Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.