Open Discovery of STEM Laboratories

ODL (Open Discovery of STEM Laboratories) on Erasmus+ projekt, mille eesmärgiks on tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning näidata võimalusi nende kasutuselevõtuks STEM ainete (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) õpetamisel.

Erinevate laborite kasutusvõimaluste paremaks illustreerimiseks luuakse projekti raames näidistunnikavu ning erinevaid juhendmaterjale. Lisaks korraldatakse osalevates riikides selleteemalisi koolitusi õpetajatele.
Näiteks juulis 2017 toimus Itaalias suvekool, kus osalesid ka Eesti õpetajad, loe osalejate muljeid siit.

Projektis osaleb viis riiki, lisaks Eestile ka Leedu, Itaalia, Hispaania ja Kreeka. Projekti raames on valminud mitmeid mikro-MOOCe ehk väikesele õpperühmale suunatud ja lühikese kestusega e-kursuseid. Kõikide kursustega saab tutvuda ning need on tasuta kättesaadavad spetsiaalses veebikogumikus. Kursuse täismahus vaatamiseks on vajalik end kasutajaks registreerida. Igaühel on võimalus antud keskkonnas ka ise oma mikro-MOOC luua, selleks tuleb alustada siit veebilehelt, kust leiab samm-sammulise juhendi kursuse loomiseks. Vajadusel saate täpsemaid juhiseid ja lisainfot küsida projekti koordinaatoritelt.


Projekti koduleht: http://opendiscoverylabs.eu/et/

Projekti Facebooki grupp


Iga e-kursuse kestus on 1-3 tundi ning need on jaotatud alapeatükkideks, mistõttu saab ise valida, millises mahus seda korraga ette võtta. Esimesed eestikeelsed e-kursused, mis projekti raames valmisid:


Kui soovite mõnda e-kursust oma klassi õpilastega kasutada, siis võtke julgelt projekti kontaktisikutega ühendust ja jagame näpunäiteid (sh saame teid määrata kursuse administraatoriks, et saaksite jälgida iga oma õpilase arengut e-kursuse läbimisel).

Projekt on lõppenud!