Rahvusvahelised koolitused

eTwinning pakub kõigile kogukonna liikmetele Euroopa tasandil rahvusvahelisi kontaktseminare ning veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi. Rahvusvahelistele koolitustele on oodatud õpetajad nii alus-, üld- kui ka kutseharidusest. Kõik koolitused on osalejatele tasuta. eTwinningu rahvusvahelised kontaktseminarid, talv-kevad 2019


 • etwinningu veebipõhine minikursus

  19.-26. veebruaril 2019 toimub eTwinningu veebipõhine minikursus Eesti, Poola, Ukraina ja Läti õpetajatele. Kursuse eesmärk on rahvusvaheliste projektipartnerite leidmine ning koos eTwinningu õpiprojekti loomine. Kursuse jooksul toimub kaks kahetunnist veebiseminari, mille käigus analüüsitakse häid projekte ja kasutatud pedagoogilisi meetodeid ning luuakse ja vormistatakse ka oma projektiidee. Kursus toimub inglise keeles.
  Lühikursusele on oodatud eTwinningus kogenud õpetajad, kes õpetavad algklasside, põhikooli või gümnaasiumi õpilasi vanuses 10-16.

  Kursuse ajakava:

  - 18.02.2019 kell 17-17.30
  Tutvumine ja tehniline testimine Adobe Connect veebikeskkonnas, mida kasutatakse veebikursuse läbiviimiseks.
  - 19.02.2019 kell 17-19
  Esimene veebiseminar, kus meeskondadena tutvutakse heade projektinäidetega ning sobilike pedagoogiliste meetodite ja IKT vahenditega, mida saab veebipõhise õppimise puhul kasutada.
  - 20.-25.02.2018 on iseseisva töö nädal, mille jooksul suhtlevad osalejad oma õpilastega ning leiavad projektiks sobiva teema. Selle põhjal valitakse endale kursusel osalejate seast projektipartner. (maht ca 2h) 
  26.02.2019 kell 17-19 Teisel veebipõhisel seminaril alustavad projektipartnerid oma projekti vormistamist ning esitlevad projekti ka teistele.
  NB! Osalemine on vajalik kõikidel veebiseminaridel.
 

 • kontaktseminar "Coding, Computational thinking and Creativity“

  21.-23. märtsil 2019 toimub Oslos kontaktseminar "Coding, Computational thinking and Creativity“, kus kuuleb lähemalt STEAM haridusest, värkstubadest ning tehnoloogia loovast kasutamisest probleemide lahendamisel. Seminar on suunatud loodus- ja reaalainete õpetajatele, samuti kunstiõpetuse õpetajatele, kes õpetavad õpilasi vanuses 10-16. 
  Seminaril osalejad on Norrast, Rootsist, Slovakkiast, Lätist, Suurbritanniast, Taanist, Soomest ning Maltalt. Eestist saab osaleda neli õpetajat, kasuks tuleb mõningane kogemus eTwinninguga.
  Tutvu kavaga>>

 • kontaktseminar „Digital Learning Reshaping Education“

  4.-7. aprill 2019 toimub Maltal kontaktseminar „Digital Learning Reshaping Education“, kus räägitakse lähemalt digitaliseerunud õppimise mõjust haridusele. Seminarile on oodatud õpetajad igalt kooliastmelt, kasuks tuleb mõningane kogemus eTwinninguga.
  Seminaril osalevad õpetajad Maltalt, Austriast, Lätist, Leedust, Poolast, Slovakkiast ja Ungarist.
  Tutvu kavaga>>

 • Professionaalse arengu töötuba "Changing school culture - Towards a democratic school"

  16.-18. mail 2019 toimub Küprosel professionaalse arengu töötuba "Changing school culture - Towards a democratic school" algklasside õpetajatele, teemaks on demokraatia ja koolikultuuri arendamine.
  Eestist saab oslaeda kolm õpetajat. Kasuks tuleb mõningane kogemus eTwinninguga.
  Seminarile saab kandideerida kuni 31. märtsini 2019, selleks palume täita osalustaotluse siin: http://bit.ly/2RkVxLO

 • Kontaktseminar "Outdoor methods for various cross-curricular subjects"

  5.-6. juunil 2019 toimub Lätis kontaktseminar "Outdoor methods for various cross-curricular subjects", kus õpitakse hulgaliselt põnevaid uusi õuesõppe meetodeid. Seminari jooksul on osalejatel hea võimalus valmistada ette eTwinningu projekt järgmiseks õppeaastaks! Osalema on oodatud algklasside ja põhikooli õpetajad.
  Seminaril osalevad õpetajad Tšehhist, Slovakkiast, Ungarist, Makedooniast, Soomest, Belgiast, Lätist, Austriast ja Bulgaariast.
  Seminarile saab kandideerida kuni 15. aprillini 2019, selleks palume täita osalustaotluse siin: http://bit.ly/2GYZXmO 


Veebipõhised õppimisüritused

Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu veebispõhiste õppimisüritustega siin>>


Online-seminarid

Online-seminarid on reaalajas suhtlussessioonid, mille käigus on võimalus õppida, rääkida ja oma kaaslastega arutleda. Online-seminaride teemad on seotud pedagoogika ja eTwinningu eri aspektidega üldiselt. Seminare juhib ekspert ning need toimuvad mõnes laialt levinud Euroopa keeles. Seminaril osalemise eest on võimalik saada tunnistus.