Rahvusvahelised koolitused

eTwinning pakub kõigile kogukonna liikmetele Euroopa tasandil rahvusvahelisi kontaktseminare ning veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi. Rahvusvahelistele koolitustele on oodatud õpetajad nii alus-, üld- kui ka kutseharidusest. Kõik koolitused on osalejatele tasuta. 


eTwinningu rahvusvahelised kontaktseminarid Sügis 2019

 

“New Pedagogies in Nurseries and Kindergarten”

Taani, Farum 30.09-02.10.2019

Lasteaiaõpetajatele suunatud kontaktseminaril tutvustatakse, kuidas tehnoloogiat, disaini ja teadust lasteaeda tuua, keskendudes didaktikale.  Seminaril osalejad loovad ka kohapeal oma projekti. Eestist saab osaleda kolm õpetajat, kandideerima ootame kõiki lasteaiaõpetajaid, kes on eTwinningu rahvusvahelistes projektides varasemalt osalenud.

Seminari kavaga saab tutvuda siin>>>


“Digital Competences and IT Didactics for teachers”

Austria, Viin 11.-13.12.2019

11.-13. detsembrini Viinis toimuval seminaril on fookus digipädevuste arendamisel ja IT didaktikal. Seminarile on oodatud kõik õpetajaid, kel on varasem kogemus eTwinningu projektidega. Seminari töökeel on inglise keel.

Kandideerimiseks täida palun sooviavaldus hiljemalt 1. oktoobriks 2019 siin>>Veebipõhised õppimisüritused

Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu veebispõhiste õppimisüritustega siin>>


Online-seminarid

Online-seminarid on reaalajas suhtlussessioonid, mille käigus on võimalus õppida, rääkida ja oma kaaslastega arutleda. Online-seminaride teemad on seotud pedagoogika ja eTwinningu eri aspektidega üldiselt. Seminare juhib ekspert ning need toimuvad mõnes laialt levinud Euroopa keeles. Seminaril osalemise eest on võimalik saada tunnistus.