Rahvusvahelised koolitused

eTwinning pakub kõigile kogukonna liikmetele Euroopa tasandil rahvusvahelisi kontaktseminare ning veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi. Rahvusvahelistele koolitustele on oodatud õpetajad nii alus-, üld- kui ka kutseharidusest. Kõik koolitused on osalejatele tasuta. 


eTwinningu rahvusvahelised kontaktseminarid

talv-kevad 2019


  • Kontaktseminar "Outdoor methods for various cross-curricular subjects"

    5.-8. juunil 2019 toimub Lätis kontaktseminar "Outdoor methods for various cross-curricular subjects", kus õpitakse hulgaliselt põnevaid uusi õuesõppe meetodeid. Seminari jooksul on osalejatel hea võimalus valmistada ette eTwinningu projekt järgmiseks õppeaastaks! Osalema on oodatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad, kes õpetavad õpilasi vanuses 12-18. EElistatud on õpetajad, kel on mõningane kogemus eTwinningus.
    Seminaril osalevad õpetajad Tšehhist, Slovakkiast, Ungarist, Makedooniast, Soomest, Belgiast, Lätist, Austriast ja Bulgaariast.
    Seminarile saab kandideerida kuni 30. aprillini 2019, selleks palume täita osalustaotluse siin: http://bit.ly/2GYZXmO 
    Seminari kavaga saab tutvuda siin>>


Veebipõhised õppimisüritused

Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu veebispõhiste õppimisüritustega siin>>


Online-seminarid

Online-seminarid on reaalajas suhtlussessioonid, mille käigus on võimalus õppida, rääkida ja oma kaaslastega arutleda. Online-seminaride teemad on seotud pedagoogika ja eTwinningu eri aspektidega üldiselt. Seminare juhib ekspert ning need toimuvad mõnes laialt levinud Euroopa keeles. Seminaril osalemise eest on võimalik saada tunnistus.