Rahvusvahelised koolitused

eTwinning pakub kõigile kogukonna liikmetele Euroopa tasandil rahvusvahelisi kontaktseminare ning veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi. Rahvusvahelistele koolitustele on oodatud õpetajad nii alus-, üld- kui ka kutseharidusest.

eTWINNINGU RAHVUSVAHELISED KOOLITUSED: KEVAD 2017

eTwinningu kutsealase arengu õpitoad

eTwinningu professionaalse arengu õpitubades (Professional Development Workshop, PDW) osalevad õpetajad kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Õpitoad keskenduvad kaasaegsele õpikäsitusele, eesmärgiga näidata, kuidas uuenduslikud õppemeetodid seostuvad eTwinningu projektitööga.

 • 4.-6. mai 2017 „Loovus ja kultuurharidus -kaasavad lähenemised“ (Creative and Cultural Education Inclusive Approaches), München, Saksamaal
  Sihtgrupp: 10-19aastaste õpilaste õpetajad, kes on huvitatud veebipõhise projektitöö sidumisest kunsti- ja muusikaõpetusega, kirjanduse, keeleõppe või digitaalse meediaga. Eestist saab osaleda neli õpetajat.
  Tutvu koolituskavaga siin>>
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 22. märtsiks 2017.

 • 18.-20. mai 2017 eTwinning ja Erasmus+, Ljubljana, Sloveenias
  Sihtgrupp: kutsekoolide ja üldhariduskoolide kõikide õppeainete õpetajad (õpilased vanuses 14-19), kes soovivad arendada rahvusvahelist koostööd oma koolis Erasmus+ programmi kaudu. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.

  Tutvu koolituskavaga siin>>

  Palume täita
  osalustaotluse hiljemalt 27. märtsiks 2017.

Kontaktseminarid

eTwinningu kontaktseminaride peamine eesmärk on partneriotsing ja koostööprojektide sõlmimine.

 • 26.-28. aprill 2017 „Aktiivõpe eTwinningu kaudu“, Belgrad, Serbia
  Sihtgrupp: 11-19aastaste õpilaste õpetajad, kes soovivad saada rohkem teada Erasmus+ programmi kohta ja siduda eTwinningut Erasmus+ programmi Key Action 1 ja Key Action 2 tegevustega. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.
  Tutvu koolitusega ning päevakavaga siin>>
  Palume täita osalustaotluse 27. märtsiks 2017.

 • 4.-7. mai 2017 „IKT loov kasutamine lasteaias“, Oslo, Norra
  Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, kes soovivad osaleda eTwinningu projektides.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 27. märtsiks 2017.

 • 31. mai -3. juuni 2017 "eTwinning ja õuesõpe", Šibenik, Horvaatia
  Sihtgrupp: 7-19aastaste õpilaste õpetajad, kes soovivad kasutada õppetöös õuesõppe metoodikat ning siduda seda eTwinningu kaudu rahvusvahelise projektitööga. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.
  Tutvu koolituse kavaga siin>>

  Palume saata osalustaotluse 10. aprilliks 2017.


 • 6.-9. juuli 2017 „Kunsti ja kultuuriga seotud projektid eTwinningus“, Varssavi, Poola
  Sihtgrupp: 10-19aastaste õpilaste õpetajad, kes soovivad koos oma õpilastega järgmisel õppeaastal osaleda eTwinningu projektides. Oodatud on ka õpetajad, kellel ei ole varasemat projektõppe kogemust. Eestist saab osaleda 3 õpetajat
  Palume saata osalustaotluse 22. maiks 2017.


eTWINNINGU RAHVUSVAHELISED KOOLITUSED: SÜGIS 2017

eTwinningu kutsealase arengu õpitoad

 • 29. september -1. oktoober „Programmerimine ja robootika“, Ateena, Kreeka
  Osalemine kutsetega.

 • 5.-7. oktoober 2017 „Kaasamine“, Bratislava, Slovakkia
  Õpitoa pearõhk on keeleliste ja kultuuriliste vähemuste ning erivajadustega õpilaste kaasamisel ning kuidas võiks selleks kasutada eTwinningu võimalusi.
  Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad ja esimese kooliastme õpetajad. Eestist saab osaleda 4 õpetajat.
  Tutvu koolituse kavaga siin>>
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 27. augustiks 2017.

 • 2.-4. november 2017 eTwinningu saadikute (ambassadors) koolitus, Bristol, Suurbritannia
  Osalemine kutsega.

Kontaktseminarid

 • 5.-8. oktoober 2017 kontaktseminar ettevõtluse teemal, Poola (koht täpsustub)
  Sihtgrupp: Kutsekoolide õpetajad, kes soovivad oma õpilastega osaleda eTwinningu projektides. Oodatud on ka õpetajad, kellel ei ole varasemat projektõppe kogemust.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 11. septembriks 2017.

 • 9.-11. november 2017 kontaktseminar Soomes (koht täpsustub)
  Sihtgrupp: Kõik õpetajad, kes soovivad alustada eTwinningu projektitööga. Seminaril osalevad lisaks Soome ja Eesti õpetajatele veel õpetajad Lätist ja Leedust. Eestist saab osaleda 10 õpetajat.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 2. oktoobriks 2017.

 • 16.-18. novembril 2017 kontaktseminar Viin, Austria
  Sihtgrupp: lasteaia- ja I kooliastme õpetajad. Osalevad õpetajad Saksamaalt, Bulgaariast, Austriast, Poolast, Eestist, Ungarist ja Tšehhist. Koolitusel osalemine eeldab head saksa keele oskust. Eestist saab osaleda 2 õpetajat.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 2. oktoobriks 2017.

 • 23.-26. november 2017 kontaktseminar Sopot, Poola
  Sihtgrupp: matemaatika-, keemia-, füüsika-, geograafia- ja loodusõpetuse õpetajad, kes soovivad alustada eTwinningu projektitööga. Oodatud on ka õpetajad, kellel ei ole varasemat projektõppe kogemust. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 9. oktoobriks 2017.

Veebipõhised õppimisüritused

Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu veebispõhiste õppimisüritustega siin>>

Online-seminarid

Online-seminarid on reaalajas suhtlussessioonid, mille käigus on võimalus õppida, rääkida ja oma kaaslastega arutleda. Online-seminaride teemad on seotud pedagoogika ja eTwinningu eri aspektidega üldiselt. Seminare juhib ekspert ning need toimuvad mõnes laialt levinud Euroopa keeles. Seminaril osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Tutvu online-seminaridega siin>>


Koolituste ja kontaktseminaride nimekirjas võib tulla muutusi.