Koosloomeprogramm

Koosloomeprogramm viib kokku Eesti haridusasutused ja hariduslahendusi arendavad ettevõtted ning seda koordineerivad Startup Estonia, HITSA ja Tallinna Ülikool. 

Programmi eesmärk on luua Eesti haridusele kvaliteetseid digilahendusi ja vältida tulevikus olukorda, kus meie õpilastel on võimalik õppida vaid välismaiste rakenduste abil. Projekti käigus kohtuvad ettevõtted regulaarselt koolide ja lasteaedade esindajatega, kaasates arendusse ka õppijad.

Haridusasutuste ja ettevõtete koosloome mudeli katsetamine kestab 2020. aasta maikuuni ja lõppeb avatud üritusega Eesti suurimal tehnoloogiakonverentsil Latitude59.

12. veebruaril 2020 toimus programmi avaseminar HITSA nutiklassis.

Programmi viivad koostöös läbi Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA), Startup Estonia ja Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse ning Haridusuuenduse tippkeskus. HITSA on toeks programmis osalevatele haridusasutustele, Startup Estonia iduettevõtetele ning Tallinna Ülikool pakub osapooltele metoodilist ja didaktilist tuge ning toetab tõenduspõhisust koosloome protsessis.

EdTech valdkonna koosloome pilootprogrammi aitavad ellu viia Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Programmi kaasrahastatakse Euroopa Struktuurifondide vahenditest.

Kontakt:
Aivar Hiio         
HITSA projektijuht     
aivar.hiio@harno.ee