Tuleviku klassiruumi loomine

Sel sügisel toimub koolitus kaks korda.

Aeg
Novembris toimuv koolitus:
21.11.2019
Detsembris toimuv koolitus:
5.12.2019


Maht
8 akadeemilist tundi

Koht
HITSA nutiklass, Akadeemia tee 21/4 (III korrus), Tallinn

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud kahe- kuni neljaliikmelised koolimeeskonnad. Osalejate hulgas peab olema üks kooli juhtkonna liige, kaasata on võimalik ka KOV haridusametnik. Sihtrühmaks on üld-, kesk- ja kutsehariduse õpetajad, õppejuhid, haridustehnoloogid, direktorid ja omavalitsuse haridustöötajad jt koolimeeskonna liikmed.

Sisu
Koolituse sisuks on Future Classroom Lab' ehk FCL kontseptsiooni tutvustus, mis on inspireeriv õpikeskkond ning innustab õpetajaid mõtlema üha enam pedagoogika ja tehnoloogia lõimimisele, arvestades klassiruumi disaini tähtsust. Koolitusel osalejad saavad kuues õpitsoonis avastada olulisi elemente 21. sajandi õppes, milleks on õpilaste ja õpetajate oskused ja rollid, õpistiilid, õpikeskkonna disain, praegune ja arenev tehnoloogia ning haridust mõjutavad sotsiaalsed trendid.

Koolitaja
Klemen Slabina (Muraste Kool)

Hind
Tasuta

Registreerumine
Novembris toimuva koolituse registreerumine täienduskoolituste infosüsteemis
Detsembris toimuva koolituse registreerumine täienduskoolituste infosüsteemis


Koolituse korraldaja
Aivar Hiio
aivar.hiio@hitsa.ee