Teaduslaborid - käed külge


Aeg
11.11.2019

Maht
8 akadeemilist tundi

Koht
HITSA nutiklass, Akadeemia tee 21/4 (III korrus), Tallinn

Sihtgrupp
Loodus- ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajad, haridustehnoloogid, IT-juhid ja koolide juhtkonnad

Sisu
Viime läbi lihtsamaid katseid, kogume ja analüüsime keskkonna andmeid. Töötoa käigus uurime võimalusi uurimusliku õppe läbiviimiseks ja teaduslaborite rakendamiseks õppeprotsessis.

Koolitajad
Maia Lust (Tallinna Pae Gümnaasium)
Katrin Ekštein (Tallinna Pae Gümnaasium)

Hind
Tasuta

Registreerumine
Täienduskoolituste infosüsteemis

Koolituse korraldaja
Aivar Hiio
aivar.hiio@hitsa.ee