Progeäpid - programmeerimist toetavad rakendused erinevates seadmetes ja veebis

Aeg
23.03.2020–17.05.2020 (registreerumine)

Maht
31 ak/h

Koht
veebipõhine

Sihtgrupp
Õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht

Sisu
Kursusel uurime programmeerimist toetavad rakendusi nii arvutis, veebis, vidinatega kui ka nutiseadmetel, mis on lihtsamad ja visuaalsed (sobilikud algajatele). Kõigepealt otsime ise põnevaid äppe, programme ja veebe, millega saab programmeerida ja probleemilahendust harjutada. Seejärel katsetame koos õpilastega mõnda leitud asja ning kõige lõpuks viime õpilased nii kaugele, et nad ka ise saavad oma õpitut teistele edasi jagada.

Koolitaja

Birgy Lorenz

Hind
140€
Tasuta alus-,üld- ja kutsehariduse õpetajale, haridustehnoloogile eeldusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolituse korraldaja
Kristine Asu
kristine.asu@hitsa.ee