Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted

Aeg
09.09-20.10.2019

Maht

Iseseisev õpe 39 akadeemilist tundi

Koht
Moodle keskkond

Sihtgrupp
Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad

Sisu
E-kursusel antakse juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt. Kuidas ja milliste töövahenditega saaks õppematerjali arendada ja muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks? Kursus lõpeb oma õppematerjali avaldamisega.

Koolitajad
Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)

Hind
75€
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Registreerumine

Avatud kuni 06.09.19 täienduskoolituste infosüsteemis

Koolituse korraldaja
Piret Lehiste
piret.lehiste@hitsa.ee 
tel 5569 7696