HITSA täienduskoolitused

Meie täienduskoolitused toetavad tehnoloogia kasutamist koolitunnis ning arendavad iga haridustaseme õpetaja digipädevusi ja oskust kasutada digitehnoloogiat oma valdkonnas.

Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta. Pööra tähelepanu ka koolitusel osalemise tingimustele.

Kuidas valida koolitust?

HITSA koolitused jaotuvad koolitusprogrammide ja suundade vahel. Koolitusprogramm on tervik, mille läbimisel oled saavutanud programmile seatud pädevused. Suuna alla on koondatud erinevat temaatikat käsitlevad koolitused.
Koolituse valimisel ei pea tingimata läbima kogu programmi või suuna koolitusi. Vali koolitus eelkõige huvist ja vajadusest lähtuvalt. Omavahel on seotud Digialguse ja Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm. Algajatel õpetajatel soovitame pärast Digialguse programmi läbimist suunduda Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi.

Loe veel: