Taotluse esitamine

Digitaristu toetusmeetmest riigipoolse rahalise toetuse saamiseks tuleb koolipidajal esitada HITSA-le taotlus. Taotluse esitamise tingimuseks on koolipidaja ja tema koolide kinnitatud digiplaan perioodiks 2017-2019, mis on koostatud keskkonnas "Digipeegel" ning koolide uuendatud IKT andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

toetuse taotlemise etapid

 • Digiplaanide loomiseks ligipääsu taotlemine HITSA konkursiveebi kaudu
 • IKT andmete uuendamine (ajakohastamine) EHIS-es
 • Digiplaani koostamine keskkonnas Digipeegel. Vaata koostamise juhiseid siit >>
 • Taotluse esitamine HITSA konkursiveebi.
 • Taotlusega esitatud digiplaanide hindamine. NB! Taotluste vastuvõtmine on lõppenud.
 • Koolipidaja teavitamine kolme tööpäeva jooksul toetuse eraldamisest või vajadusest digiplaani täiendada.
 •  

taotluses esitatavad andmed

Koolipidaja volitatud esindaja peab sisenema HITSA konkursiveebi ja esitama taotluse sündmusele "Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede (taotluse esitamine)" järgmiste andmetega:

 • Koolipidaja juriidiline nimetus ja pangarekvisiidid
 • Volitatud allkirjaõigusliku esindaja andmed
 • Koolide nimed, kelle digitaristu täiendamiseks toetust taotletakse
 • Kirjeldus, mis tüüpi arvuteid ja lisaseadmeid soovitakse soetada. Vaata seadmete nimekirja siit >>
 • Selgitus, mis on seadmete kasutuseesmärk ja kuidas jagunevad seadmed mitme kooli vahel, kui koole on rohkem kui üks.
 • Veebiaadressi (URL) viide kinnitatud koolipidaja digiplaanile
 • Kinnitus, et koolid on EHIS-es IKT andmed uuendanud.
 •  

Taotluse ja digiplaani hindamine

 • Esitatud taotluse ja kinnitatud digiplaanide ülevaatamine HITSA Digivaldkonna progrmmijuhi poolt.
 • Vajadusel taotluse avamine ja täiendus- ning parandusettepanekute edastamine.
 • Esitatud taotluste hindamisele määramine hindamiskomisjoni liikmetele, kuhu kuuluvad eksperdid Tallinna ja Tartu Ülikoolist.
 • Hindamiskomisjon hindab koolipidaja kinnitatud digiplaani lähtuvalt koolipidajale seatud ootustest. Vaata rohkem siit
 • Hindamiskomisjon hindab kooli ja koolipidaja esitatud digiplaani kooskõla ning veendub koolipidaja toetuses digiplaani eesmärkide elluviimisel.
 • Hindamiskomisjon kontrollib EHIS-es esitatud IKT andmeid.
 • HITSA Digivaldkonna programmijuht teeb koolipidajale e-posti teel teatavaks hindamise otsuse. Otsuse staatus on kättesaadav ka konkursiveebis esitatud taotluse juures.