Süle-, laua- ja tahvelarvutite ostmine raamlepinguga


Hea külastaja,

info antud leheküljel on asutusesiseseks kasutamiseks!


Riigihanke nr. 174506
Süle-, laua- ja tahvelarvutite ostmine raamlepinguga
Tähelepanu! Raamleping kehtib kuni 10.05.2018

TOETUSMEETMEST HANGITAVAD SEADMED JA NENDE LISAD

Hanke meetmest saab soovitud seadmeid osta või liisida. Iga seadmetüübi all on toodud nende hinnad koos pakkuja tellimusvormiga ja vastavad lepinguvormid. 

1. Sülearvutite ja nendega seonduvate seadmete hankimine

Tarnija: Atea AS, reg nr 10088390
Tellimuse esitamise kontakt: hitsa@atea.ee


2. Lauaarvutite ja nendega seonduvate seadmete hankimine

Tarnija: MarkIT Eesti AS reg nr 10028637, kaaspakkuja Green IT OÜ reg nr 11306239
Tellimuse esitamise kontakt: hitsa@markit.ee


3. Tahvelarvutite ja nendega seonduvate seadmete hankimine

Tarnija: AS Datel reg nr 10324057, kaaspakkuja OÜ 3Step IT reg nr 10731756
Tellimuse esitamise kontakt: hitsa@datel.ee


4. Eelpool kirjeldamata süle-, laua- ja tahvelarvutid ning nende hoiustamise ja laadimise tarvikud

Selle hanke osa raames on võimalik teha minikonkurss kolme tarnija vahel küsides hinda seadmetele, mida esimestest osadest ei saa. Minikonkursil pakkumiste küsimise tähtaeg peab olema vähemalt 3 tööpäeva.
Tarnijad: Atea AS, MarkIT Eesti AS, AS Datel
Tellimuse esitamise kontaktid: hitsa@atea.ee; hitsa@markit.ee; hitsa@datel.ee

SEADMETE LIISIMISE KORRAL

Seadmete liisimisel on liisinguperiood süle- ja lauaarvutitel ja 4. osa seadmetel 4 aastat ning tahvelarvutite soetamisel 3 aastat. Liisingu korral:
 • Liisingumaksed on kvartaalsed.
 • Toetusena saadud sihtfinantseeritav summa katab ainult liisinguperioodi makseid. 
 • Liisinguperioodi lõppedes võib seadmed liisingupartnerile tagastada või välja osta.
 • Seadmete väljaostmisel perioodi lõpus katab vajalikud rahalised vahendid (väljaostu lõppjäägi) koolipidaja. Väljaostu lõppjääk ei tohi ületada 20% seadme algmaksumusest.
 • HITSA kannab määratud sihtfinantseeringu summa ühekordse maksena koolipidajale, kes võtab selle raamatupidamises üles ettemaksena ja kannab kuludesse vastavalt tekkivatele kuludele.

TEGEVUSTE JÄRJESTUS

 1. Koolipidaja on Digipeegli keskkonnas loonud ja kinnitanud digiplaani.
 2. Koolipidaja esitab HITSA konkursiveebis taotluse viitega digiplaanile ja selgituse, mis tüüpi ja milleks seadmeid soovitakse soetada.
 3. HITSA hindamiskomisjon hindab digiplaani ja vaatab läbi toetuse taotluse ning uuendatud IKT andmed EHIS-es.
 4. Komisjoni otsusel on toetuse saamisel taotluse staatus: Toetus eraldatud.
 5. Toetuse eraldamisel edastatakse koolipidajale HITSA sihtfinantseeritav (85% toetuse meetmest) summa ja koolipidaja omafinantseeringu summa (15% toetuse meetmest).
 6. Koolipidaja täidab seadmete tellimuse vormi (ülal) ja esitab selle vastava seadme tarnijale. HITSA finantseeritavate seadmete tellimuse vormil peavad olema toodud seadmete arvud koolide lõikes kuhu seadmed tarnitakse.
 7. Koolipidaja sõlmib tarnijaga ostu- või liisinglepingu, mille lisas on tellimuse vorm.
 8. Koolipidaja edastab tarnijaga sõlmitud lepingu (koos tellimuse vormiga) e-posti aadressile hange@hitsa.ee
 9. HITSA ja koolipidaja sõlmivad sihtfinantseerimise lepingu.
 10. HITSA kannab koolipidajale üle eraldatud sihtfinantseerimise summa.
 11. HITSA saadab koolipidajale kleebised, mis tuleb kleepida meetme raames soetatud seadmetele.
 12. Koolipidajal on võimalus HITSA-t teavitamata sama hanke raames omavahenditest seadmeid osta või liisida kuni 10.05.2018 (k.a).

Toetuse maht

Meetme finantseerimise arvutusaluseks on põhikooli õpilaste arv:


85%
15%
100%

HITSA sihtfinantseering
Koolipidaja omafinantseering
Kogu meede
Kogu meede
4 000 000 €
705 882 €
4 705 882 €
Summa õpilase kohta
32,71 €
5,77 €
38,48 €

Põhikooli õpilaste arv 2016/17 õppeaastal: 122 282
(EHIS seisuga 14.11.2016)