Microsofti tarkvara

Microsoft ning Haridus- ja Teadusministeerium uuendasid sõlmitud raamlepingut, mille alusel saavad Eesti koolid ja lasteaiad omandada soodustingimustel õppetööks vajalikku tarkvara.

Saadavad allahindlused koolidele sõltuvad toodetest ja võivad aastate lõikes erineda. Lepingut on võimalik sõlmida kolmeks aastaks ning soodustused kehtivad ka hariduse valdkonna tarkvaraversioonidele (nn EDU-versioonidele). Tarkvara raamleping koolide ning Microsofti partnerite vahel tuleb sõlmida 2017. aasta jooksul.

Kuna Microsofti poolt pakutavaid erinevaid tarkvaralahendusi on palju, konsulteerivad koole ja koolipidajaid parima lahenduse valikul Microsofti litsentside edasimüüjad.

Kõikide lisaküsimustega palume pöörduda:
Vitali Donskoi
Haridusvaldkonna kliendihaldur Eestis
v-vidons@microsoft.com.


NB! Käesolev raamleping ning põhikoolide digitaristu toetusmeede ei ole omavahel juriidiliselt seotud. Ühes lepingus osalemine ei kohusta ega eelda osalemist teises lepingus.