Piloteerimise valdkonnad

Haridusinnovatsiooni Partnerprogrammis piloteeritavate seadmete valikul on keskmeks nende väärtus rõhuda õpilase kui looja rolli ja peamiselt seonduvaid STEAM-oskuseid (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Valikul on arvestatud NMC/CoSN Horizoni raportite hariduse tuleviku trendide ennustusi ja HITSA enda andmeid hetkel Eesti haridusasutustes kasutatavate vahendite osas.

Haridusuuenduse Partnerprogrammi raames ootame seega partner-firmadelt järgmiste valdkondade vahendeid piloteerimiseks (sulgudes vaid näited seadmetest):


 • Virtuaalreaalsus ja augmenteeritud reaalsus (näiteks Oculus GO, Class VR, Nearpod VR)
 • 3D disain ja muud värkstubade vahendid (näiteks HP Sprout, Snap Circuits)
  • 3D skännerid 
  • 3D printerid (piloteerimiseks sooviks kasutada veel proovimata lähenemist, mis kaasaks kümne või enama soodsama printeri kasutamist ühes klassiruumis)
 • Teaduslaborid (näiteks Globisens Labdisc, Einstein LabMate, Einstein Tablet+ 2)
 • Programmeeritavad droonid (näiteks Ryse Tech Tello)
 • Uue põlvkonna programmeeritav robootika (näiteks Dorna, Pi-Top, Aldebaran NAO Evolution)
 • Uue põlvkonna esitlustehnika ja teised multimeediavahendid ning integratsioonilahendused
 • Chromebook-id

HITSA tasustab haridustehnolooge või õpetajaid, kelle eestvedamisel valmivad seadmetele pedagoogilised juhendid ja tunnikavad. Juhendit ja saatvaid materjale levitab HITSA oma infokanalites (veebiseminarid, sotsiaalmeedia, e-koolikott, sobivusel ProgeTiigri kogumik ja muud allikad), et soodustada  tehnoloogia- ja digivaldkonna õppetöösse lõimimist laiemalt.

Tagasi programmi tutvustuse juurde.