Piloteerimises osalemise motivatsioon ettevõttele

Programmis osalevale ettevõttele pakume 2018/2019 õppeaastal piloteeritavate vahendite kasutada andmise eest:

 1. Piloteerimise koordineerimist HITSA poolt ja haridusalast tagasisidet seadme kohta.
 2. Staatust „HITSA haridusinnovatsiooni partner“ katseperioodi õppeaastaks koos ettevõtte nime äratoomisega HITSA õppe- ja demoklassis.  
 3. Kord aastas on võimalik  programmis osaleval ettevõttel tutvustada enda pakutavaid vahendeid HITSA konverentsil. (Seminaril osalejad on hariduses tehnoloogiaga kõige enam kokku puutuvad õpetajad ja otsuste tegijad.)
 4. HITSA väljastab positiivset tagasisidet saanud vahenditele Eesti Õpetaja Kiidab märgi (Estonian Teacher Approved Technology by HITSA).
 5. Panustanud Haridusinnovatsiooni partner tuuakse välja piloteerimiste tulemuste esitlemisel:
  • Veebis (HITSA koduleht, e-koolikotis, ProgeTiigri kogumikus, sotsiaalmeedias, jm).
  • Veebiseminaridel ja töötubades, mis piloteerimisi kajastavad.
 6. Soovi korral eelneb keerulisemate seadmete, tarkvara või integratsioonilahenduste puhul kooli esindaja koolitamine partneri poolt.
 7. Programmis osalejad saavad regulaarse infokirja, milles anname edasi ettevõtetele haridusvaldkonda puudutavat infot.
 8. Haridusinnovatsiooni partnerid viime kokku valdkonnas lahendusi otsivate haridusasutustega.
 9. Piloteerimise ja pedagoogiliste juhendite valmistamise eest tasustab HITSA õpetajaid ja haridustehnolooge.

Piloteerija poolt loodud materjalid avalikustatakse Creative Commonsi litsentsi alusel, materjale võivad seega kasutada ja muuta kõik soovijad.

Ettevõtte poolt pakutud seade, tarkvara või integratsioonilahendus saab HITSA poolt heakskiidu piloteerimiseks, kui see ei ole haridusasutustes laialdases kasutuses ja seda on võimalik kasutada õppetöös.

Kvaliteetseks tagasisideks vajame vahendeid või lahendust kuueks kuuks, et seda saaksid õppetöös piloteerida vähemalt kaks kooli.


Tagasi programmi kirjelduse juurde.