HITSA haridusuuenduse piloteerimise programm

Haridusasutused vajavad soovitusi, millest uue tehnoloogia soetamisel lähtuda. Haridusuuenduse piloteerimise programmiga võtab HITSA uute suundade levitaja rolli mõtestamaks uute turule tulevaid tehnoloogiate kasutusviisid. Meie koolitatud piloteerijad koostavad erapooletu hinnangu uute tehnoloogiate pedagoogilise väärtuse kohta, millel on õppeprotsessis kasutamiseks realiseerimata potentsiaal.

Piloteerimine viiakse läbi koostöös valdkonna eraettevõtetega, kuna programm nõuab oma olemuselt nendega tihedat koostööd uute seadmete ja tarkvara tugisüsteemide tagamiseks. Samuti aitab programmis osalemine eraettevõtetel teha teadlikumaid samme hariduse valdkonnas laiemalt.

Rohkem infot leiavad ettevõtete esindajad programmi kohta siit.

Uute lahenduste valiku keskmeks on nende väärtus rõhuda õpilase kui looja rolli ja peamiselt seonduvaid STEAM-oskuseid. Programmi esimese aasta fookuses on seetõttu peamiselt teaduslaborid, 3D printimise ja skännimise seadmed ning uue põlvkonna programmeeritav robootika ja –droonid. Aga ka VR ja AR, uue põlvkonna esitlustehnika ja teised multimeediavahendid. 2019. aasta alguses võtame fookusesse koolidele suunatud tarkvara ja infosüsteemid.

Uutele lahendustele antud tagasiside ja kasutuspraktika ning soovituste jagamise eesmärgiks on sillutada teed teistele haridusasutustele uute vahendite teadlikumaks hankimiseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks.

Tulevikus moodustab sama programmi osa ka Horizoni raporti kohaselt kaugemate tuleviku (u 5 aastat) teemad nagu asjade interneti ja tehisintellekti kasutamine hariduses.

Soovid saada HITSA piloteerijaks või esindad ettevõtet, kes sooviks saada HITSA Haridusinnovatsiooni Partneriks?


Täname praeguseid HITSA haridusinnovatsiooni partnereid!

Võta ühendust HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuhiga:

Aivar Hiio, aivar.hiio[at]hitsa.ee