HITSA haridusuuenduse piloteerimise programm

Haridusasutused vajavad soovitusi, millest uue tehnoloogia soetamisel lähtuda. Haridusuuenduse piloteerimise programmiga võtab HITSA uute suundade levitaja rolli, mõtestades uute turule tulevate tehnoloogiate kasutusviisid. HITSA koolitatud piloteerijad annavad erapooletu hinnangu uute, õppetöös veel kasutamata tehnoloogiate pedagoogilisele väärtusele.

Seniste tulemustega saad tutvuda siin.

Uute seadmete ja tarkvara tugisüsteemide tagamiseks teeb katsetusprogramm tihedat koostööd eraettevõtetega. Ettevõtetel omakorda aitab programmis osalemine teha teadlikumaid samme haridusvaldkonnas.

Info ettevõtetele, kes tahavad saada HITSA haridusuuenduse partneriks

Uute lahenduste valimisel hinnatakse eelkõige nende väärtust õpilase kui looja rolli rõhutamisel ja STEAM-oskuste arendamisel. Seetõttu on esimesel aastal programmi fookuses peamiselt teaduslaborid, 3D printimise ja skännimise seadmed ning uue põlvkonna programmeeritavad robootikaseadmed ja droonid. Aga ka VR ja AR, uue põlvkonna esitlustehnika ja teised multimeediavahendid. 2019. aastal on fookuses koolidele suunatud tarkvara ja infosüsteemid.

Seadmeid ja lahendusi oma tundides katsetanud õpetajate tagasiside aitab teistel haridusasutustel leida nende jaoks sobivaimad vahendid ning kergendab uute seadmete eesmärgipärast kasutusele võtmist.

Soovid saada HITSA piloteerijaks või esindad ettevõtet, kes sooviks saada HITSA haridusinnovatsiooni partneriks?


Täname HITSA haridusinnovatsiooni partnereid!

Võta ühendust HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuhiga:
Aivar Hiio
aivar.hiio[at]hitsa.ee