Programmis osalevad koolid

Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmis on seisuga 02.01.2018 ette nähtud kuni 169

üldhariduskooli kohtvõrgu kaasajastamine vastavalt programmi aluseks olevale majandus- ja taristuministri käskkirja lisale 2. Üldjuhul tähendab see kohtvõrgu kaabelduse kaasajastamist või täiendamist ja uute aktiivseadmete (wi-fi tugijaamad, switch'id, tulemüür) paigaldamist.

Parema ülevaate saamiseks programmi tegevustest oleme programmis osalevad koolid jaotanud nelja gruppi vastavalt sellele, millises järgus on kooli kohtvõrkude uuendamine. Nimekirja uuendame korra kvartalis.

Palume varuda kannatust kõikidel nendel koolidel, keda esialgu antud nimekirjas pole! Esitame tellimusi üldjuhul maakonnapõhiselt ning jõuame peatselt ka teie kooli.

Koolid, kus on teostatud kaabeldamine (või kaardistus) ja paigaldatud uued kohtvõrgu seadmed:

 • Nissi Põhikool
 • Pärnu Ülejõe Põhikool
 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
 • Pärnu Raeküla Kool
 • Pärnu Tammsaare Kool
 • Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
 • Are Kool
 • Uulu Põhikool
 • Kihnu kool
 • Audru Kool
 • Jõõpre Kool
 • Lindi Lasteaed-Algkool
 • Surju Põhikool
 • Paikuse Põhikool
 • Pärnu Mai Kool
 • Pärnu Rääma Kool
 • Pärnu Ühisgümnaasium
 • Sauga Põhikool
 • Tartu Descartes`i Kool
 • Tartu Kivilinna Kool
 • Tartu Kroonuaia Kool
 • Nurme Kool
 • Imavere Põhikool
 • Paide Gümnaasium
 • Väätsa Põhikool
 • Koigi Kool
 • Kallemäe Kool (kaks õppekohta: Kuressaares ja Kallemäel)
 • Aste põhikool
 • Kärla põhikool
 • Muhu Põhikool
 • Valjala Põhikool
 • Salme Põhikool
 • Ruhnu Põhikool

Koolid, kus on teostatud kaabeldus (või kaardistus) ja kohtvõrgu seadmete paigaldamine on veel lõpetamata:

 • Pärnu Koidula Gümnaasium
 • Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
 • Tartu Hansa Kool Kalmetu Põhikool
 • Viiratsi Kool
 • Holstre Kool
 • Paistu Kool
 • Saarepeedi Kool
 • Halliste Põhikool
 • Tartu Forseliuse Kool
 • Tartu Karlova Kool
 • Tartu Mart Reiniku Kool

Koolid, kus on teostatud kaabeldus (või kaardistus), kuid millele ei ole veel esitatud seadmete paigaldamise tellimust:

 • Tabasalu Ühisgümnaasium
 • Harkujärve Põhikool
 • Vääna Mõisakool
 • Vääna-Jõesuu Kool
 • Muraste Kool
 • Raasiku põhikool
 • Aruküla põhikool
 • Viimsi Keskkool
 • Randvere Kool
 • Haabneeme Kool
 • Püünsi Kool

Koolid, kus kaabelduse tellimused on esitatud, kuid tööd ei ole lõpetatud:

 • Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
 • Kohtla-Järve Maleva Põhikool
 • Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
 • Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
 • Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium
 • Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
 • Rõuge Põhikool
 • Varstu Kool
 • Kääpa Põhikool
 • Urvaste Kool
 • Võru Gümnaasium
 • Võru Kreutzwaldi Kool
 • Võru Järve Kool
 • Kuldre Kool
 • Tartu Veeriku Kool
 • Tartu Aleksander
 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Viljandi Jakobsoni Kool
 • Viljandi Kesklinna Kool
 • Heimtali Põhikool
 • Ämmuste Kool
 • Viljandi Gümnaasium
 • Turba Kool
 • Laulasmaa Kool
 • Ruila Põhikool
 • Vasalemma Põhikool
 • Laagri Kool
 • Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Ettevalmistamisel olevad kaabelduse tellimused:

Raplamaa (ca 8 kooli), Tartu linn IV ( ca 4 kooli), Jõgevamaa (ca 5 kooli), Läänemaa (ca 10 kooli), Lääne-Virumaa (ca 6 kooli)

Kõik ülejäänud koolid on kas saanud või saavad pärast uue omavalitsusüksuse ametlikku moodustamist ja registreerimist Tasuta Kasutamise Lepingu projekti, mille järel teeme sõltuvalt maakondlike tellimuste esitamise võimalusest järgmiste tellimuste plaanid.


(Viimati uuendatud 09.04.2018)