Õppevara kvaliteedi juhendid

Juhend digitaalsete õppematerjalide loomiseks

Digitaalsete õppematerjalide loomise juhendi eesmärk on anda üldised soovitused õppematerjali loojale. Juhendis pööratakse tähelepanu üldistele põhimõtetele, millega tuleb autoril arvestada. Õppematerjalide paremaks loomiseks on juhendisee lisatud olemasolevaid näiteid ning täpsemalt lahti kirjutatud erinevate meediumite kasutamine digitaalsetes õppematerjalides.

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

Tegemist on samm-sammulise juhendiga, mille abil luua kas oma esimest e-kursust või parendada juba olemasolevaid ja toimivaid e-kursusi. Juhendi iga peatüki lõpus on nimetatud olulised kvaliteedi põhimõtted, mis peavad olema täidetud, et tunnistada e-kursus ja selle õpetamise protsess kvaliteedinõuetele vastavaks.

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks

Juhend avab õpiobjekti mõiste, selle loomise ja kasutamise aluseid, selgitades, kuidas luua õppematerjale, mis sobivad erinevate kursuste ja tasemete jaoks ning on interaktiivsed, rikkalikult illustreeritud, ainealaselt korrektsed ja professionaalselt disainitud.