Taotlusvoor kutseõppeasutuste digipöörde toetamiseks 2017

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) avab taotlusvooru kutseõppeasutustele, mille raames saab õppeasutus taotleda toetust ühe oma digiplaanis kirjeldatud arendusmeetme elluviimiseks.

TINGIMUSED:

 • Toetust saab taotleda kutseõppeasutus, mille nimel on kinnitatud ja avalikustatud digiplaan kutseõppeasutuste Digipeegli keskkonnas. Loe digiplaanide koostamise kohta täpsemalt SIIT.
 • Makstava toetuse summa ühele kutseõppeasutusele on kuni 5000 €.
 • Arendusmeetme elluviimine peab toimuma kuni 1. detsember 2017.
 • Toetust ei saa taotleda koolitustegevusteks, seadmete ja litsentside soetamiseks ning digiõppematerjalide väljatöötamiseks.
 • Toetusmeetmest kaetakse ekspertide töötasude ja teenuste sisseostmisega seotud kulud.
 • Toetusmeetmest ei saa katta töölepinguliste töötajate töötasusid.
 • Sihtfinantseeringu saaja peab esitama 11. detsember 2017 aruande, mis kirjeldab arendusmeetme elluviimise tulemusi ja annab ülevaate tehtud kuludest koos kulusid tõendavate dokumentidega.

TAOTLUSTE ESITAMINE:
 • Arendusmeetme elluviimiseks vajaliku toetuse saamiseks tuleb täita taotlus HITSA konkursiveebis.
 • Koos taotlusega tuleb esitada arendusmeetme elluviimise eelarve Exceli tabelina, mille leiad SIIT.
 • Taotlusi võetakse vastu 5. juunini 2017 (k.a.).

TAOTLUSTE HINDAMINE:
 • Hindamisel lähtutakse taotluses kirjeldatud sisust, kuidas on põhjendatud meetme rahastamise vajalikkus ja kui suurt mõju see avaldab kutseõppeasutuse digiplaanis kirjeldatud eesmärkide elluviimisele.
 • Taotlusi hindab HITSA hindamiskomisjon. Taotluse esitanud kutseõppeasutusele antakse sihtfinantseerimise otsusest teada 20 tööpäeva jooksul.
 • Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutustega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja seejärel kantakse HITSA sihtfinantseering haridusasutuse arveldusarvele.