Digiplaanide koostamine

Kutseõppeasutused loovad digiplaanid digiküpsuse mudelile toetudes digipeegli keskkonnas. Digiplaanis pannakse paika soovitud siht (tase) ja selle saavutamiseks vajalikud meetmed aastaks 2019. Digiplaani loomise aluseks on kutseõppeasutuse kinnitatud enesehindamise raport ja eelduseks digitöörühma moodustamine koolis.

MATERJALID JA VIITED: