Digiplaanide koostamine

Kutseõppeasutused loovad digiplaanid digiküpsuse mudelile toetudes digipeegli keskkonnas. Digiplaanis pannakse paika soovitud siht (tase) ja selle saavutamiseks vajalikud meetmed aastaks 2019. Digiplaani loomise aluseks on kutseõppeasutuse kinnitatud enesehindamise raport ja eelduseks digitöörühma moodustamine koolis.

AJAKAVA:                                      

01. – 26. veebruar 2017
Kutseõppeasutused koostavad digiplaani ja meetmete ettepanekud vähemalt ühe valdkonna kohta: õpikäsitus, muutuste juhtimine või digitaristu.

27. veebruar 2017
I arendusseminar "Digiplaanide koostamine kutseõppeasutustes"

1. märts - 30. aprill 2017 Digiplaanide koostamine ja kinnitamine Digipeegli keskkonnas.
  

18. mai 2017II arendusseminar digiplaanide tutvustamiseks


MATERJALID JA VIITED: