Toetatud projektid

Mobiilsustoetused

Toetuse saajad kirjeldavad külastatud ürituste peamisi sõnumeid, valdkonna uusi arenguid, kasutatavaid meetodeid ning rakendusi. Välja on toodud lähetuse peamised kasutegurid ning lingid täiendavatele materjalidele.

IKT arendusprojektid

Toetatud ürituste materjalid

Avalikud elektroonilised õppe- ja muud materjalid

Uuringud